Prezidentūroje – vaikų verdiktas socialinio verslo idėjoms
So­cia­li­nio vers­lo idė­jas ver­tin­ti ga­li ne tik pro­fe­sio­na­lūs eks­per­tai, bet ir vai­kai. De­šimt 7 – 12 me­tų am­žiaus vai­kų penk­ta­die­nio po­pie­tę Pre­zi­den­tū­ro­je pri­si­dė­jo at­ren­kant kon­kur­so „Už ry­šį, ku­riuo ga­liu pa­si­ti­kė­ti“ fi­na­li­nin­kus, pa­tei­ku­sius ge­riau­sias idė­jas, kaip už­ti­krin­ti vai­kų sau­gu­mą in­ter­ne­te.

Iš viso antrajame organizacijos „Reach for Change“ konkurso „Už ryšį, kuriuo galiu pasitikėti“ etape savo socialinio verslo idėjas pristatė 10 atrinktų konkurso dalyvių, rašoma pranešime spaudai.

Kai kurie konkurso dalyviai į renginį Prezidentūroje atkeliavo net iš užsienio šalių. Ieva Valančiūtė specialiai savo idėjos pristatymui atvyko iš Prancūzijos, kurioje šiuo metu gyvena bei mokosi. Tuo tarpu Didžiojoje Britanijoje gyvenanti Irma Surgett savąją socialinio verslo idėją pristatė teletiltu.

Iš aštuonių ekspertų ir dešimties vaikų sudaryta komisija nusprendė, kad labiausiai į konkurso finalą verti patekti ne trys, o net keturi dalyviai: Darius Juravičius, Reda Rukienė, Ieva Valavičiūtė ir Žilvinas Mažeikis.

Vertindamas dalyvius, kiekvienas komisijos narys turėjo po vieną lygiavertį balsą, o vaikai – vieną bendrą. Tarp komisijos narių buvo TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė, „Tele2“ korporacinės komunikacijos direktorius Baltijos šalims Andrius Baranauskas, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė ir kiti.

„Komisijai teko itin pasukti galvą, atrenkant geriausių idėjų sumanytojus. Neabejoju, kad jos visos prisidės prie teigiamų pokyčių internete atsiradimo – mums tai ypač svarbu“, – teigė A. Baranauskas.

Geriausios socialinio verslo idėjos konkurso nugalėtojas bus paskelbtas jau kitą savaitę, lapkričio 22 d., Švedijos ambasadoje. Jam bus įteiktas „Tele2“ įsteigtas 20 tūkst. eurų prizas, skirtas socialinio verslo idėjos realizavimui, bei suteiktos profesionalų konsultacijos.

Šiųmetę „Reach for Change“ organizuoto konkurso temą padiktavo visuomenėje opi problema, kurios mastą atskleidė „Tele2“ užsakymu atliktas 9 – 14 metų vaikų elgesio internete tyrimas. Jis parodė, kad kas trečias vaikas internete teigia patyręs patyčias, kas antras išsigando virtualioje erdvėje aptikto smurto proveržio, o vienas iš dešimties leidosi į kalbas su nepažįstamaisiais.