Prezidentui Valdui Adamkui sukanka 91-eri
Ka­den­ci­ją bai­gu­siam pre­zi­den­tui Val­dui Adam­kui šį penk­ta­die­nį su­kan­ka 91-eri. Ket­vir­ta­die­nį ta pro­ga Kau­no Kris­taus Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čio­je, kur vai­kys­tė­je mi­šioms pa­tar­na­vo ir ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas, ati­deng­ta tai liu­di­jan­ti at­mi­ni­mo len­ta.

Prezidentas teigė esantis dėkingas už laiką, praleistą šioje tarnystėje. Gimęs Kaune 1926 metais V. Adamkus 1949-aisiais atvyko į Jungtines Valstijas, kur praleido keturis dešimtmečius. Ten įsitraukė į politinę veiklą, tapo Jungtinių Valstijų Aplinkos apsaugos agentūros administratoriumi.