Prezidentės vizitas Prancūzijoje: baigs derybas dėl narystės EBPO, atidarys parodą Orsė muziejuje
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį vyks­ta dar­bo vi­zi­to į Par­yžių, kur baigs de­ry­bas dėl Lie­tu­vos na­rys­tės Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jo­je (EB­PO), ati­da­rys Bal­ti­jos ša­lių me­no par­odą vie­na­me gar­siau­sių pa­sau­lio mu­zie­jų.

Lietuvos vadovė Eliziejaus rūmuose susitiks dvišalio pokalbio su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu.

„Prancūzija su nauja energija imasi europinės lyderystės ir rodo išskirtinį dėmesį Lietuvai bei Baltijos šalims, todėl prezidentės susitikimas su prezidentu Macronu suteiks naują kokybę strateginei Lietuvos ir Prancūzijos partnerystei ir padės užtvirtinti europinius Lietuvos interesus“, – teigiama Prezidentūros pranešime.

D. Grybauskaitė su Prancūzijos vadovu aptars pasiūlymus dėl ES ateities reformų ir Lietuvai svarbiausius ES darbotvarkės klausimus.

Trijų Baltijos šalių vadovų ir E. Macrono susitikime daug dėmesio bus skiriama tarptautinio saugumo iššūkiams ir gynybos bendradarbiavimui.

Paryžiuje Lietuvos vadovė susitiks ir su EBPO generaliniu sekretoriumi Angeliu Gurria. EBPO Tarybai ji pristatys Lietuvos pažangą, siekiant narystės šioje prestižinėje organizacijoje.

Pasak prezidentės, Lietuva padarė visus namų darbus: peržiūrėjo daugiau kaip 200 teisės aktų, iš viso keitė 50 įstatymų, įgyvendino svarbias reformas, todėl nėra jokių abejonių, kad Lietuva taps EBPO nare.

Prancūzijos sostinėje D. Grybauskaitė su E. Macronu ir pirmąja ponia Brigitte Macron, Latvijos bei Estijos vadovais Orsė muziejuje atidarys Baltijos šalių valstybingumo šimtmečiui skirtą parodą.

Viename garsiausių pasaulio muziejų, kurį kasmet aplanko apie 3 mln. žmonių, bus eksponuojami Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Petro Kalpoko, Antano Zmuidzinavičiaus, Adomo Varno, Ferdinando Ruščico, Boleslovo Buikos tapybos darbai, kitų menininkų kūriniai, vyks Lietuvos muzikantų koncertai.

Pastarąjį kartą visų trijų Baltijos šalių menas Paryžiuje buvo pristatytas 1937 metų pasaulinėje parodoje.