Prezidentės patarėjas: išvados dėl Artūro Skardžiaus nuvilia
Sei­mui An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos iš­va­da dėl par­la­men­ta­ro Ar­tū­ro Skar­džiaus ga­li­mo in­te­re­sų su­pai­nio­ji­mo nu­vi­lia, tei­gia pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas vi­daus po­li­ti­kai Min­dau­gas Lin­gė.

„Išvados nuviliančios, jos tikrai nuvylė. Sugaišta daug laiko, o rezultato kaip ir nėra. Negi reikėjo kelių mėnesių tam, ką galima buvo padaryti iš karto: kreiptis į vieną ar kitą etikos komisiją, jų sprendimai turi teisines pasekmes ir galima prieiti prie tų pačių rezultatų. Tačiau dabar matome, kad neišsklaidytos abejonės, kad Seimo nariui (A. Skardžiui – BNS) buvo daromas poveikis ir ar jis veikė visuomenės ir valstybės, ar savo privačių interesų naudai – į šį klausimą nėra atsakyta“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė M. Lingė.

„Matysime, kaip elgsis Seimas, taip, dar nėra pabaiga, gal bus kokie pratęsimai. Bet tokie tyrimai ir tokios išvados tiesiog diskredituoja pačių laikinųjų tyrimų komisijų institutą“, – pridūrė jis.

Seimo Antikorupcijos komisija praėjusią savaitę nustatė, kad A. Skardžius Seime rūpinosi atsinaujinančių išteklių energetika ir taip galėjo pažeisti viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje. Siūloma Seimui kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK), kad ji įvertintų Seimo nario elgesį.

Savo išvadą komisija padarė remdamasi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pateikta informacija apie korupcijos rizikos veiksnius A. Skardžiaus kartu su kitais Seimo nariais teiktose įstatymų pataisose, taip pat nustačiusi, kad jo šeimos nariai, pavyzdžiui, sutuoktinė, dalyvauja energetikos versle bei turi ryšių su Baltarusijos verslininkais. Išvadą dėl galimai supainiotų interesų komisijai leido daryti ir paties A. Skardžiaus nusišalinimai per pataisų svarstymus.

STT Antikorupcijos komisijai yra pareiškusi, kad A. Skardžiaus teiktos pataisos dėl atsinaujinančių išteklių galėjo sudaryti išimtines sąlygas mažųjų saulės bei vėjo elektrinių savininkams, nes šiuose versluose jis turėjo interesų. Energetikos ministerija taip pat yra pateikusi nuomonę, kad ankstesni A. Skardžiaus pasiūlymai dėl atsinaujinančios energetikos plėtros sudarė išskirtines sąlygas mažųjų saulės elektrinių plėtotojams ir galėjo leisti pelnytis valstybės sąskaita.