Prezidentei – šantažo grėsmė
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma įta­ria, kad val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“, pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis sku­ban­tys pri­im­ti gau­sy­bę sa­vo Vy­riau­sy­bės par­eng­tus re­for­mų pa­ke­tus, ga­li šan­ta­žuo­ti pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę.

Pasak Seimo nario, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis bei parlamentinės frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis praėjusią savaitę skelbė, kad galimai bus inicijuotas dar vienas parlamentinis tyrimas, kuriame, be kita ko, gali būti ir neformalus prezidentės susirašinėjimas su šiuo metu politinės korupcijos byloje teisiamu buvusiu Liberalų sąjūdžio lyderiu Eligijumi Masiuliu. „Dabar valdantiesiems labai svarbus laikotarpis. Jie prezidentę užvers skubotai priimtais įstatymais, kurių įsigaliojimo diena – liepos pirmoji. Prezidentė turi teisę projektus nagrinėti dešimt dienų, bet ji jau pareiškė, kad dirbs ir savaitgalį ir, galima suprasti, iki liepos 1-osios s viską išnagrinės. Apie kokį nors galimą vetavimą kol kas nei žodžio. Seimo nutarimo projektas dėl minėto parlamentinio tyrimo taip pat dar neįregistruotas“, – abejonėmis dalijosi J. Razma.

Seimas vakar valdančiųjų balsais, prisidėjus „tvarkiečiams“ bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariams, priėmė mokesčių bei pensijų pokyčius nuo ateinančių metų numatančių įstatymų paketus. Teisės aktai numato, kad mokestinių įstatymų pakeitimai turi būti priimami prieš pusę metų. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pažadėjo, kad šiandien ir rytoj kartu su komanda atidžiai išnagrinės Seimo priimtus įstatymus ir pasirašys.