Prezidentė vožė Ramūnui Karbauskiui
Val­dan­čių­jų ir pre­zi­den­tės ko­va įsi­bė­gė­ja. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad „vals­tie­čių“ ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio veik­la Sei­me ga­li prieš­ta­rau­ti Kons­ti­tu­ci­jai dėl jo vers­lo in­te­re­sų.

„R. Karbauskis turi tiesiogiai verslą, yra verslo atstovas ir jo buvimas Seime apskritai kelia klausimų dėl jo konstitucionalumo ir atitikimo Konstitucijai, nes Konstitucijos straipsniai numato, kad Seimo nariai negali turėti verslo, arba naudos arba gauti kitų išlaidų“, – žurnalistams Varšuvoje sakė prezidentė.