Prezidentė rėžė Eimučiui Misiūnui: galvoti reikėjo prieš metus
Daug kri­ti­kos dėl spar­čiai au­gan­čio mig­ran­tų skai­čiaus su­lau­kian­tį Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą ir jo va­do­vę Eve­li­ną Gu­dzins­kai­tę užs­to­jo pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Griež­tos kri­ti­kos dėl mig­ra­ci­jos prob­le­mų pa­žė­rė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui Ei­mu­čiui Mi­siū­nui.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ketvirtadienį pareiškė, kad vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas turi aktyviau spręsti augančios imigracijos iššūkius ir mažiau dėmesio skirti kaltųjų paieškai ar pareigūnų keitimui.

„Už migracijos politiką galiausiai atsakingas ministras ir čia ieškoti kaltų ir stumdytis, ir manyti, kad nuimant vieną ar peikiant kitą galima išspręsti klausimus, tai tikrai taip nebus ir reikia rimtai apie tai galvoti, o tai reikėjo galvoti dar prieš metus“, – žurnalistams sakė prezidentė.

Ministras E. Misiūnas ne kartą yra kritikavęs Migracijos departamento vadovę Eveliną Gudzinskaitę dėl netinkamai atliekamo darbo, bet ji iš pareigų pati trauktis atsisako.

Migracijos departamentas yra sulaukęs kritikos, kad nesugeba susidoroti su augančiais imigrantų srautais, ypač iš Ukrainos.