Prezidentė pasirašė 2018 metų valstybės biudžetą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė Sei­mo pri­im­tus 2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to, Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do („Sod­ros“) biu­dže­to ir Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­to įsta­ty­mus, pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra.

Seimas gruodžio 12 dieną patvirtino 2018 metų biudžetą – pirmą kartą planuojamos valdžios sektoriaus pajamos viršys išlaidas, o Lietuva įvykdys savo įsipareigojimą NATO krašto apsaugai skirti 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Valdančiųjų teigimu, kitų metų valstybės biudžete pagrindinis dėmesys skiriamas skurdo mažinimui, šalies saugumui, sveikatos apsaugai, verslumo ir investicijų skatinimui, jis didins savivaldybių finansinį savarankiškumą. Socialinei atskirčiai mažinti kitais metais numatyta 600 mln. eurų daugiau negu šiemet.

Valstybės biudžetas kitąmet numatomas deficitinis, o socialinio draudimo bei sveikatos ir savivaldos biudžetai – pertekliniai.

2018 metais valstybės pajamos turėtų siekti 9,071 mlrd. eurų (įskaitant beveik 2,304 mlrd. eurų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų), išlaidos – 9,558 mlrd. eurų (2,101 mlrd. eurų).

„Sodros“ pajamos 2018 metais turėtų siekti beveik 4,253 mlrd. eurų, išlaidos – 4,012 mlrd. eurų, planuojamos PSDF biudžeto pajamos – beveik 1,763 mlrd. eurų.