Prezidentė negailėjo kritikos valdančiųjų „miglotiems“ planams
Pre­zi­den­tė kri­ti­kuo­ja „mig­lo­tus“ val­dan­čių­jų pla­nus pert­var­ky­ti pen­si­jų ir mo­kes­čių sis­te­mas ir ra­gi­na ne­ga­din­ti ge­rai vei­kian­čios sis­te­mos bei ne­ža­din­ti žmo­nių lū­kes­čių, jei jų bus ne­įma­no­ma įgy­ven­din­ti.

„Atkreipiau valdybos dėmesį į savo poziciją dėl mokesčių ar kitokių reformų, kurios kartais miglotos, neparuoštos, o jau pradeda pasirodyti viešojoje erdvėje kaip atskiri elementai. Tokios reformos, ypač miglota mokesčių reforma, trikdo tiek gyventojus, tiek užsienio investuotojus. Mano pozicija aiški: nereikia gadinti to, kas veikia ir kelti lūkesčių, kurių vėliau neįmanoma realizuoti ar tiesiog jie nerealizuojami“, – po susitikimo su Seimo valdyba antradienį žurnalistams sakė prezidentė.

D. Grybauskaitė teigia galinti tą patį pasakyti ir apie pensijų sistemos pertvarką.

„Dar nėra sutarimo valdančioje daugumoje, o jau mėginama diskredituoti ir privatų kaupimą, didinti nepasitikėjimą valstybe, kompromituoti bet kokią pensijų reformą ateityje“, – teigė šalies vadovė.

Ji pabrėžė, jog visos reformos vykdomos 40–50 metų, o jų tikslas – užtikrinti, jog nebūtų supriešinami esami ir būsimieji pensininkai.

„Dabar toks vaizdas, kad norima supriešinti kartas. Čia yra didžiausia klaida, kokia gali būti padaryta mėginant siekti pensijų reformas“, – sakė ji.

Prezidentė sako su valdyba aptarusi jos siūlomas iniciatyvas trijose esminėse srityse: socialinėje, kuri apima ir mokesčių bei pensijų reformą, skaidrumo didinimo kovojant su korupcija ir ruošiantis kitų metų rinkimams, taip pat saugumo ir gynybos stiprinimo srityje.

Prezidentė sako taip pat atkreipusi valdybos dėmesį, kad Lietuva pagal Europos Sąjungos (ES) lėšų panaudojimą „iš pirmūnių buvusiose finansinėse perspektyvose tapo atsilikėle“, o 2017-aisiais panaudojo tik 19 proc. ES lėšų.

Lietuva pagal Europos Sąjungos (ES) lėšų panaudojimą „iš pirmūnių buvusiose finansinėse perspektyvose tapo atsilikėle“, o 2017-aisiais panaudojo tik 19 proc. ES lėšų.

Ji sutiko, kad tam yra „ir objektyvių, ir subjektyvių priežasčių“, tačiau ragino Seimą ir Vyriausybę užtikrinti, jog lėšų įsisavinimas nestrigtų besikeičiant valdžioms.

„Institucinės atminties praradimas, instituciniai pokyčiai, deja, ženkliai atspindėjo valstybės gebėjimams įsisavinti europines lėšas, o žinant, kad naujoji perspektyva bus mažesnė, mes ženkliai mažiname savo galimybes pasinaudoti europine pagalba“, – teigė ji.

D. Grybauskaitės teigimu, ir toliau būtina šalyje stiprinti skaidrumą ir teisingumą. Kalbėdama apie savo teikiamas pataisas mažinant antstolių sprendimų vykdymo išlaidas, plačiau taikyti tarnautojų konkursus valstybės tarnyboje, ji pažymi, jog kova su korupcija „negali būti selektyvi nei verslo, nei politikų atžvilgiu“.

Ji dar kartą priminė, kad Vyriausybės siekis atsisakyti ikiteisminių tyrimų terminų ribojimo „yra nepriimtinas“ bei teikia pataisas, kuriomis terminai trumpinami.