Prezidentė kritikuoja Seimo sprendimą sudaryti komisiją dėl LRT
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) fi­nan­si­nę veik­lą ga­lė­tų tir­ti Vals­ty­bės kon­tro­lė ar­ba Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, o spe­cia­lios par­la­men­ti­nės ko­mi­si­jos su­da­ry­mas ke­lia įta­ri­mų, jog ji ga­li tap­ti su­si­do­ro­ji­mo prie­mo­ne.

Šalies vadovė užsiminė, kad Seimo komisija gali neatitikti konstitucinės doktrinos.

„Jeigu yra kažkokių neaiškumų ar klausimų dėl LRT finansinės veiklos, pagal mūsų administracinę teisę ir įstatymus, tai (tyrimą – BNS) turi atlikti tam skirtos institucijos“, – žurnalistams Šiauliuose sakė D. Grybauskaitė.

Anot jos, Seimo nariai neturi reikiamų ekspertinių žinių tyrimui atlikti.

„Priežiūrą ir kontrolę, be jokios abejonės, vykdo Seimo komitetas, bet jeigu jam kažkas neaišku, jis gali kreiptis ir paprašyti, pavyzdžiui, Valstybės kontrolės, Viešųjų pirkimų tarnybos ir kitų atlikti papildomą tyrimą, nes tokios ekspertizės ar ekspertinės patirties, be jokios abejonės, Seimas ir negali turėti“, – kalbėjo D. Grybauskaitė.

„Bet kurios specialios komisijos sudarymas visada sukelia įtarimų, kad gali būti neadekvatus instrumentas, kuris labiau panašus į susidorojimą, negu į realų ir tikrą norą ištirti skaidrumą ar neskaidrumą vienos ar kitos organizacijos“, – sakė šalies vadovė.

„Labai linkėčiau LRT pirmiausia nebijoti, teikti ir neslėpti visą reikalingą informaciją ir vykdyti tai skaidriai, na o Seimui palinkėčiau neišeiti iš Konstitucijos numatytų rėmų tokioms komisijoms tirti“, – kalbėjo D. Grybauskaitė.

Parlamentinę komisiją sudarę Seimo nariai teigia, kad ji padės išsiaiškinti, ar LRT tinkamai leidžiamos biudžeto lėšos. Jie argumentuoja, kad LRT taryba, motyvuodama konfidencialumu, pateikė ne visą Seimo narių prašytą informaciją, o pateikti atsakymai reikalauja išsamios analizės.

Kritikai komisijos sudarymą vadina spaudimu žiniasklaidai ir kerštu žurnalistams, kurie kelia valdantiesiems „valstiečiams“ nepatogių klausimų.