Prezidentė išsaugojo Lietuvos pilietybę menininkui Žilvinui Kempinui
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė iš­sau­go­jo Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę JAV gy­ve­nan­čiam ir šios ša­lies pi­lie­ty­bę taip pat tu­rin­čiam me­ni­nin­kui, Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tui Žil­vi­nui Kem­pi­nui.

Kaip pranešė Prezidentūra, D. Grybauskaitė pasirašė dekretą atsižvelgusi į Pilietybės reikalų komisijos rekomendaciją ir vertinimą, jog Ž. Kempino veikla laikytina ypatingais nuopelnais Lietuvos valstybei.

Ž. Kempinas – pasaulyje žinomas lietuvių kilmės šiuolaikinio vizualiojo meno kūrėjas, jis atstovavo Lietuvai Venecijos bienalėje 2009 metais, taip pat Liverpulio bienalėje 2010-aisiais.

1969-aisiais gimęs kūrėjas yra surengęs daugiau nei 130 parodų svarbiausiuose tarptautiniuose šiuolaikinio meno centruose, jis aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos menininkais, yra Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas.

2015-aisiais priimtos Pilietybės įstatymo pataisos leidžia išsaugoti Lietuvos pilietybę asmenims, kurie turi ypatingų nuopelnų Lietuvai. Įsigaliojus pataisoms, pilietybė išsaugota Europos ir pasaulio čempionei bei olimpinei medalininkei dviratininkei Dianai Žiliutei bei Toronto universiteto profesoriui Artūrui Petroniui dėl ypač reikšmingos mokslinės veiklos ir pasiekimų psichiatrinių tyrimų bei epigenetikos srityse.

Prezidentės dekretą dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo Ž. Kempinui dar turės pasirašyti vidaus reikalų ministras.