Premjero patarėjui dėl savo žodžių gali tekti aiškintis teisme
Re­gis­trų cen­tro va­do­vo pa­va­duo­to­ju pa­skir­tas bu­vęs Sei­mo kanc­le­ris, M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­to do­cen­tas Gin­tau­tas Vil­ke­lis ste­bi­si sklei­džia­mo­mis kal­bo­mis apie gal­būt abe­jo­ti­ną jo re­pu­ta­ci­ją. Jis pri­me­na prieš ke­lias die­nas bu­vęs pa­ti­krin­tas spe­cia­lių­jų tar­ny­bų, ku­rios nie­ko smerk­ti­no jo biog­ra­fi­jo­je ne­ap­ti­ko.

„Tiražuojama neatsakinga informacija“, – LŽ portalui sakė G. Vilkelis. Taip jis reagavo į premjero patarėjo Skirmanto Malinausko perduotą premjero Sauliaus Skvernelio komentarą, kad Registrų centro laikinuoju vadovu nebus skiriamas joks kandidatas, kurio reputacija kelia abejonių. Pasak patarėjo, premjeras aiškinasi aplinkybes, kodėl G. Vilkelis paskirtas direktoriaus pavaduotoju. G. Vilkelis spėjo, kad Vyriausybės vadovui greičiausiai buvo perduota netiksli informacija apie jį. „Esu perėjęs Specialiųjų tyrimų tarnybos patikrą dėl korupcijos prevencijos, gautos kitų kompetentingų institucijų išvados, todėl man sunku paaiškinti, kas slepiasi už patarėjo žodžių. Nesu padaręs jokių nusižengimų, priešingai, laimėjau visas bylas dėl neteisėto atleidimo, šmeižto, prisiteisiau turtinę žalą. Kaip teisinį išsilavinimą turinčiam žmogui man kyla logiškas klausimas, kuo tuomet nepriekaištinga reputacija skiriasi nuo abejotinos?“ – sakė G. Vilkelis. Jis prasitarė svarstantis galimybę dėl S. Malinausko žodžių kreiptis į teismą. G. Vilkelis patikslino nepretendavęs į Registrų centro vadovo kėdę, tik į pavaduotojo. Tam, anot jo, nereikia teisingumo ministrės įsakymo, kaip kad skelbiama viešumoje, pakanka dabartinio laikinojo vadovo parašo. G. Vilkelis sakė nežinąs, ar po šiandien kilusio šurmulio sutiksiąs eiti dirbti į Registrų centrą. „Svarstau, nes ši situacija užklupo netikėtai. Manau, per kelias diena apsispręsiu“, – sakė jis.

Iš Seimo kanclerio pareigų G. Vilkelis buvo atleistas 2009 metų balandį. Jam buvo priekaištaujama dėl lengvatų tuometinei Seimą maitinusiai įmonei, dosnių išmokų Seimo kanceliarijos darbuotojams (buvo sunkmetis), taip pat abejota dėl konkursų į valstybės tarnybą skaidrumo. Pats G. Vilkelis atleidžiant jį iš pareigų Seimo posėdyje nedalyvavo, nes turėjo nedarbingumo lapelį. Penkerius metus trukę teismai pripažino atleidimą neteisėtu. Už priverstinę pravaikštą Seimo kanceliarijai teko jam sumokėti apie 90 tūkst. eurų kompensaciją.

Registrų centrui laikinai vadovauja vienas direktoriaus pavaduotojų Vaidas Valikonis. 20 metų įmonei vadovavusiam Kęstučiui Sabaliauskui šalių susitarimu pasitraukus iš pareigų, gegužę buvo paskelbtas naujo vadovo konkursas, tačiau jį laimėjęs advokatas Gintautas Bartkus atsisakė pareigų, o antrą vietą užėmęs direktoriaus pavaduotojas Arvydas Bagdonavičius į jas nepaskirtas, kol Seimo Antikorupcijos komisija tiria elektroninės sveikatos sistemos e-sveikata projekto įgyvendinimą. Už šį projektą centre buvo atsakingas A. Bagdonavičius,