Premjero naujas pasiaiškinimas: Vytauto Landsbergio statuso pakeitimo idėją iškėlė žiniasklaida
Idė­ją dėl Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos – At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­ko Vy­tau­to Lands­ber­gio pri­pa­ži­ni­mo vals­ty­bės va­do­vu iš­kė­lė ži­niask­lai­da, tre­čia­die­nį par­eiš­kė Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis, pra­ėju­sią sa­vai­tę tvir­ti­nęs, jog su po­li­ti­kais apie to­kią ini­cia­ty­vą kal­ba­si nuo ba­lan­džio.

Žinių radijui V.Pranckietis tvirtino, jog „pirmiausiai tą idėją iškėlė žurnalistai“. Pasak jo, mintis V.Landsbergį pripažinti valstybės vadovu tarp šalies politikus sklando visą nepriklausomybės laikotarpį, o dabar ją „vėl prisiminė Tadas iš Lietuvos žiniasklaidos priemonės“. Seimo pirmininkas teigė negalėjęs atsistojęs jam „meluoti, kad mes visiškai nesikalbame“.

Rugpjūčio pabaigoje apie parlamento vadovo svarstymus suteikti V.Landsbergiui valstybės vadovo statusą paskelbė portalas lrytas.lt.

„Pirmiausiai tą idėją iškėlė žurnalistai. Jie atėjo, pradėjo klausti mano nuomonės apie tai, kaip, kas galėtų būti. Ir aš jiems ir pasakiau, kad taip, tai yra tokios datos, kad taip, tai yra žmogus, kad taip, tai yra galimybė, bet (...) turime sužinoti nuomonę visų frakcijų, tame tarpe ir mūsų frakcijos“, – trečiadienį sakė V.Pranckietis.

„Bet iš karto buvo pristatoma, kad aš čia jau kažką pasiūliau“, – kalbėjo jis.

Praėjusią savaitę Seimo pirmininkas tvirtino nuo balandžio mėnesio galvojantis apie galimybę V.Landsbergį pripažinti valstybės vadovu ir kalbėjęsis apie tai su kai kuriais politikais, įskaitant ir patį Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininką.

„Nėra jokio projekto konkretaus, kurį turėtume teikti, o yra tiktai pati idėja ir žiniasklaida ją labai vėlai atrado. Su ta idėja aš jau vaikščiojau turbūt nuo kokio balandžio mėnesio“, – praėjusį trečiadienį kalbėjo V.Pranckietis.

Tuomet jis tvirtino klausiamas žurnalistų negalėjęs „slėptis už atsakymo, kad aš nediskutuoju apie tai“.

V.Landsbergio vadovaujama Aukščiausioji Taryba 1990 metų kovo 11 dieną paskelbė, kad Lietuva atkuria nepriklausomą valstybę. Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo vadovo pareigas jis ėjo iki 1992 metų, kai įvyko nauji parlamento rinkimai ir priimta nauja šalies Konstituciją. Pagal ją, valstybės vadovu vadinamas tiesiogiai renkamas prezidentas.