Premjero ir prezidentės požiūris dėl Migracijos departamento vadovės darbo nesutampa
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vė Eve­li­na Gu­dzins­kai­tė su­nkiai su­sit­var­ko su par­ei­go­mis. Tuo me­tu pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė dėl iš­ki­lu­sių pro­bel­mų Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­te kal­ti­na Vi­daus Rei­ka­lų mi­nis­trą Ei­mu­tį Mi­siū­ną. 

„Dėl vadovės, manau, kad vadei sunkiai sekasi susitvarkyti su savo pareigomis“, – pirmadienį žurnalistams Vyriausybėje teigė premjeras.

Pasak jo, ministrų kabinetas artimiausiu metu turėtų apsispręsti dėl migracijos sistemos pertvarkos.

„(Vidaus reikalų – BNS) ministerija pateikė dvi Migracijos departamento pertvarkos alternatyvas ir mes Vyriausybėje apsispręsti, kurią alternatyvą pasirinkti. Kalba yra ne apie struktūrinę pertvarką, bet pertvarką iš esmės. Jei daryti pertvarkas, tai visos migracijos sistemos pokytį“, – kalbėjo S. Skvernelis.

Tai ministro atsakomybė

Prezidentė Dalia Grybauskaitė praėjusį ketvirtadienį pareiškė, kad vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas turi aktyviau spręsti augančios imigracijos iššūkius ir mažiau dėmesio skirti kaltųjų paieškai ar pareigūnų keitimui.

„Už migracijos politiką galiausiai atsakingas ministras ir čia ieškoti kaltų ir stumdytis, ir manyti, kad nuimant vieną ar peikiant kitą galima išspręsti klausimus, tai tikrai taip nebus ir reikia rimtai apie tai galvoti, o tai reikėjo galvoti dar prieš metus“, – žurnalistams sakė prezidentė.

E. Misiūnas: apsispręsti turi kovo vidury

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas praėjusią savaitę teigė, kad dėl departamento pertvarkos Vyriausybė turėtų apsispręsti kovo viduryje.

Migracijos departamentas yra sulaukęs kritikos, kad nesugeba susidoroti su augančiais imigrantų srautais, ypač iš Ukrainos. Ministras E. Misiūnas ne kartą yra kritikavęs departamento vadovę E. Gudzinskaitę dėl netinkamo darbo, bet ji iš pareigų pati trauktis nežada.