Premjeras nemato problemų dėl ministro ūkininkavimo
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko iš­klau­sęs že­mės ūkio mi­nis­tro Bro­niaus Mar­kaus­ko pa­siaiš­ki­ni­mų dėl jo šei­mos ūki­nin­ka­vi­mo ypa­ty­bių ir tvir­ti­no, kad to jam pa­kan­ka.

Taip ministras pirmininkas reagavo į žiniasklaidoje paskelbtą informaciją, kad B. Markausko šeima Klaipėdos rajone ūkininkauja, dalies sklypų šeimininkams nemokėdama nuomos mokesčio.

„Man paaiškino ministras, kokios yra aplinkybės, ir man kol kas to užtenka“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė Vakarų Lietuvoje viešintis S. Skvernelis.

„Aš matau pono Markausko veiklą kaip ministro veiklą, tai ir vertinu kaip žemės ūkio ministro veiklą, o jo šeimos reikalus ir šeiminius santykius turėtų ponas Markauskas pats ir vertinti“, – kalbėjo jis.

Naujienų portalas 15min.lt trečiadienį pranešė, jog Trušelių kaime dviejų iš keturių nedidelių sklypų savininkai patvirtino, kad B. Markausko motina Sofija Markauskienė jų sklypais 5–6 metus naudojasi be leidimo. Visais keturiais atvejais nuoma nėra įregistruota Registrų centre.

Vienas žemės savininkų klaipėdietis Ramutis Lėlys teigė pats mokantis žemės mokestį ir nėra suteikęs leidimo ministro šeimai ūkininkauti jo žemėje. R. Lėlys jau kreipėsi į antstolę.

Savo deklaracijoje Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) B. Markauskas yra nurodęs motiną kaip asmenį, dėl kurios gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.