Premjeras: medikų pažadai dėl skaidrumo – ne sąlyga kelti algas
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad svei­ki­na me­di­kų ini­cia­ty­vą įsi­pa­rei­go­ti ne­im­ti ky­šių, bet pa­brė­žia, kad tai ne­ga­li bū­ti są­ly­ga al­gų kė­li­mui.

Tai jis pareiškė po susitikimo su naujai įsikūrusio Lietuvos medikų sąjūdžio atstovais.

Vienas iš Lietuvos medikų sąjūdžio aktyvistų gydytojas Vytautas Kasiulevičius žurnalistams prieš susitikimą su premjeru teigė, kad skyrus didesnį finansavimą sveikatos apsaugai medikai galėtų įsipareigoti būti skaidresni.

„Tas įsipareigojimas tikrai negali būti sąlyga – už algas neimsime kyšių, bet įsipareigojimas padėtų iš tikrųjų keisti tą patį mentalitetą, ypač tai pasakytina, kad iš jaunų gydytojų tas išeina, ir kalbant apie visą sistemą, tai yra labai svarbu, ir mes tikrai tą palaikome“, – žurnalistams teigė S. Skvernelis.

Premjeras taip pat sakė, kad susitikime antradienį sutarta, jog jau nuo 2018 metų sausio didės gydytojų rezidentų pajamos. Tiesa, premjeras nedetalizavo, kiek jų atlyginimai galėtų didėti. S. Skvernelis taip pat aiškino, kad visų medikų atlyginimai galėtų didėti 20 proc. nuo gegužės, jei bus galimybių, atlyginimų kėlimo pradžia gali ir ankstėti.

„Tikrai nesakome, kad tai yra kuoliukas, kuris yra įkaltas, ir mes niekur negalime trauktis kalbant apie paankstinimą. Vertindami situaciją, kokia bus su mūsų finansais, kaip mes rinksime mokesčius, taip pat ir privalomąjį sveikatos draudimą, ta data gali keistis, artėti“, – aiškino S. Skvernelis.

Lietuvos medikų sąjūdis iki šiol reikalavo, kad medikų algos didėtų 30 proc. nuo 2018 metų sausio. Po susitikimo su premjeru antradienį V. Kasiulevičius žurnalistams sakė, kad dėl medikų algų kėlimo Lietuvos medikų sąjūdis linkęs į kompromisus.

„Greičiausiai sąjūdis turės pasiekti kompromisą. Su šia pozicija aš grįšiu į sąjūdžio tarybą ir sąjūdžio taryba nuspręs, kokios laikytis toliau pozicijos. Bet aš, kaip derybų delegacijos vadovas, sakau, kad mes jau tam tikrą sąlytį randame savo kalbėjime ir tas yra labai gerai“, – sakė V. Kasiulevičius, kurį premjeras pristatė kaip savo šeimos daktarą.

V. Kasiulevičius taip pat aiškino, kad siekdamas mažinti korupciją sveikatos apsaugos sistemoje naujasis medikų judėjimas parengs specialias rekomendacijas, bus diskutuojama dėl įvairių kontrolės formų. Premjeras tuo metu pastebėjo, kad „jeigu tik gydytojai neims, tai pakaks labai trumpo laikotarpio, kad ta kultūra būtų pakeista“.

V. Kasiulevičius sakė, kad medikų judėjimas taip pat turėtų patarimų, kaip užtikrinti, kad keliant apmokėjimą už paslaugas gydymo įstaigos lėšas nukreiptų būtent medikų algoms.

Nuo šių metų liepos, Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, gydytojams atlyginimai turėjo būti didinamis vidutiniškai 8 proc., bet kai kurios gydymo įstaigos algų nekėlė, nes tvirtino neturintys tam pakankamai lėšų.