Premjeras: Lietuva atvira bendroms su Lenkija pozicijoms
Lie­tu­va yra at­vi­ra vi­sų klau­si­mų spren­di­mui ir po­zi­ci­jų de­ri­ni­mui, tei­gia prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, sek­ma­die­nį su­si­ti­kęs su Len­ki­jos pir­mi­nin­ku Ma­teus­zu Mo­ra­wiec­kiu. Ma­žei­kių naf­tos per­dir­bi­mo ga­myk­lo­je „Or­len Lie­tu­va“ prem­je­rai ap­ta­rė dvi­ša­lius san­ty­kius.

„Esame atviri visų klausimų sprendimui, bendrų pozicijų derinimui, ypatingai prasidedant deryboms dėl daugiametės Europos Sąjungos finansinės perspektyvos bei artėjant NATO viršūnių susitikimui Briuselyje. Esu įsitikinęs, jog mūsų valstybes sieja daugiau nei tik geografinė kaimynystė“, – Vyriausybės pranešime sakė S. Skvernelis.

Pasak jo, strateginius dviejų šalių santykius iliustruoja ir sėkminga „Orlen Lietuvos“ veikla Lietuvos ir regiono rinkose.

Vyriausybės teigimu, „Orlen Lietuva“ yra didžiausia Lietuvos įmonė, eksportuojanti daugiausia produkcijos ir sumokanti didžiausius mokesčius. 2017 metais ši bendrovė į sumokėjo 302 mln. eurų mokesčių ir kitų įmokų.