Premjeras idėją atkurti Lietuvos – Rusijos komisiją pristatė Vokietijos žiniasklaidai
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis in­ter­viu Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­dai pa­kar­to­jo pa­si­sa­kan­tis už tai, kad rei­kė­tų at­nau­jin­ti dvi­ša­lės tarp­vy­riau­sy­bi­nės Lie­tu­vos ir Ru­si­jos ko­mi­si­jos veik­lą, nors to­kią idė­ją su­kri­ti­ka­vo pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Vyriausybės vadovo teigimu, politinių kontaktų su Maskva atkūrimas padėtų geriau suprasti „kitos pusės pozicijas“.

„Turėtume elgtis panašiai kaip daugelis ES šalių, kaip Vokietija ar Suomija. Tuo pat metu tvirtai laikomės savo esminių vertybių ir sutartų pozicijų. Nekvestionuojame sankcijų ar pozicijos dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Nekeičiame pozicijos dėl to, kad Rusija turi laikytis tarptautinės teisės ir savo įsipareigojimų, įskaitant žmogaus teisių srityje“, – Vokietijos laikraščiui „Bild“ sakė premjeras.

„Vis dėlto yra tam tikrų bendrų gyventojų ir verslo interesų. Tuo pat metu esame pasirengę atvirai pristatyti savo požiūrį ir susirūpinimą dėl Rusijos politikos, kuri daro poveikį mūsų regioniniam ir tarptautiniam saugumui. Nekalbu apie aukščiausio lygio politinius kontaktus, bet apie kontaktus politiniu lygiu kaip tarpvyriausybinė komisija, kurią minėjote. Jos reaktyvavimas galėtų mums padėti suprasti kitos pusės poziciją“, – teigė S. Skvernelis.

Interviu angliška versija paskelbta trečiadienį. Premjero atstovas spaudai Tomas Beržinskas BNS sakė, kad interviu duotas sausio 11 dieną.

S. Skvernelis pirmą kartą idėją atkurti tarpvyriausybinę komisiją iškėlė sausio 4 dieną. Tą pačią dieną prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė, kad gaivinti dvišalės komisijos veiklą nėra tikslinga ir nacionalinio saugumo požiūriu neatsakinga, o ministras L. Linkevičius pareiškė, kad šiuo metu nėra prielaidų aukšto lygio politinių kontaktų atnaujinimui.

Paskutinį kartą Lietuvos ir Rusijos ministrų vadovaujama komisija posėdžiavo 2011 metų spalį.