Premjeras apie galimybę atgauti 1,5 mlrd. eurų iš verslo: tai – teisinis klausimas
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Ba­kui pra­bi­lus apie tai, kad ga­li­ma mė­gin­ti at­gau­ti ža­lą, ku­rią vals­ty­bei pa­da­rė „MG Bal­tic“ ir „Vil­niaus pre­ky­ba“, prem­je­ras sa­ko, kad šių klau­si­mų pri­va­lės im­tis pro­ku­ra­tū­ra, tei­si­nin­kai, o vė­liau – Vy­riau­sy­bė. 

„Tai yra teisinis klausimas ir priėmus Seime NSGK išvadas, jas patvirtinus nuo to momento bus suformuotos aiškios rekomendacijos: siūlymai Generalinei prokuratūrai ir Vyriausybei. Ir tą teisinį aspektą bet kokiu atveju teisėsauga turės įvertinti. Kitokių būdų arba kitokių įrankių dėl žalos atlyginimo, apart teisinio kelio, aš tikrai nematau“, – sakė ministras pirmininkas Saulius Skvernelis.

Anot jo, NSGK pateiktos rekomendacijos yra pakankamai svarios ir apimančios daug sisteminių problemų. „Vyriausybė ne tai, kad pasiruošusi, bet ir padariusi namų darbus, kad tos rekomendacijos būtų įprasmintos ar tai teisės aktų pakeitimais ar projektais, kad daugiau tokių situacijų neturėtume“, – žurnalistams sakė premjeras.

Parlamentinį tyrimą dėl verslo poveikio politikai atlikusio NSGK komiteto pirmininkas V. Bakas teigia, kad valstybė galėtų atgauti jai padarytą preliminariai 1,5 mlrd. eurų žalą.“Man atrodo, mes pajėgūs sutelkti gabiausių valstybei dirbančių teisininkų, ekonomistų, finansininkų energetikų komandą, tikrai tokių žmonių yra, ir pabandyti bent jau atgauti tą žalą arba nepagrįsto praturtėjimo sumas ir išrašyti sąskaitas. (...) Pasakysiu taip: „MG Baltic“, krizės laikotarpiu, laimėtų konkursų suma, mūsų paskaičiavimais (aišku, turės progą patikslinti Viešųjų pirkimų tarnyba po išvadų), – apie 500 mln. eurų. Dabar žala, kurią padarė „Vilniaus prekyba“ su savo „Leo“ sandoriu, gali būti iki milijardo eurų“, – LRT Televizijai sekmadienį sakė V. Bakas.

Jo teigimu, taip pat svarbu imtis veiksmų apsaugant strateginius valstybės sektorius. „Dar vienas dalykas, ką būtina padaryti greitai: mes turime patraukti – tas žodis gal nepatiko kažkam – visas verslo grupes iš mūsų strateginių sektorių, kurios nesuderinamos su mūsų nacionalinio saugumo interesais, tą galima padaryti per Vyriausybės komisiją, įvertinus jų atitikimą nacionalinio saugumo interesams (...) „Rosatom“, „Nukem“ ir „MG Baltic“ įmonės“, – teigė V. Bakas.

Parlamentaras tikisi, kad Seimas kitą savaitę patvirtins tyrimo išvadas.