Prašymas išduoti Neringą Venckienę pasiklydo JAV
Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis nie­ko ne­ži­no apie tai, ar po to, kai Lie­tu­va iš­siun­tė JAV pra­šy­mą dėl Ne­rin­gos Venc­kie­nės eks­tra­di­ci­jos, ten dėl to at­lie­ka­mi ko­kie nors veiks­mai. Ši bu­vu­si tei­sė­ja ir bu­vu­si Sei­mo na­rė Lie­tu­vo­je kal­ti­na­ma įvai­riais nu­si­kal­ti­mais.

E. Pašilis per spaudos konferenciją teigė, kad dar 2015-ųjų pabaigoje gautas patvirtinimą, kad JAV Teisingumo departamentas priėmė Lietuvos prašymą dėl N. Venckienės ekstradicijos. „Tai parodo, kad Lietuva padarė savo darbą. Tikiuosi, kad Amerikos teisėsauga irgi daro savo darbą ir ieško“, – sakė jis.

E. Pašilis teigė, kad negali nei JAV, nei kitų šalių teisėsaugos skubinti, spartinti ar užduoti kokius nors kitokius klausimus.

„Reikia suprasti, kad mes turime atskiras jurisdikcijas. Esame labai dėkingi Amerikos teisėsaugai, matome, kad ji dirba, susižinojimas vyksta – turiu omenyje tarptautinį bendradarbiavimą“, – kalbėjo generalinis prokuroras.

Jokių žinių apie tai, kokioje stadijoje šiuo metu N. Venckienės išdavimo Lietuvai procedūra, E. Pašilis neturi.

Generalinės prokuratūros vadovo žodžiais, ar nustatyta N. Venckienės buvo vieta JAV, tai pat žinių nėra.

2013 metų rugpjūtį žiniasklaidą pasiekė nuotrauka ir informacija, kad N. Venckienė nuo teisėsaugos slapstosi Čikagoje.

„Dirbame pagal tam tikras procedūras. Prokuroro darbas sėkmingas, jei jis kreipiasi į kitą valstybę, ir pranešama, kad visi dokumentai pateikti tvarkingai, pareiškimas priimtas, – teigė E. Pašilis. – Dabar esame laukimo stadijoje.“

E. Pašilis sakė, kad jei turėtų kokių nors duomenų, apie tai praneštų. „Prokuratūra savo darbą atlieka. Teisminiai tyrimai pradėti.“ Generalinės prokuratūros vadovas patikino, kad pastebėtų neveikimo, iškart reaguotų.

Spaudos konferencijoje dalyvavusi JAV ambasadorė Anne Hall sakė apie N. Venckienę girdėjusi, bet nieko konkretaus nežinanti.

Kaip rašė BNS, Teisėsauga atlieka net kelis tyrimus, kuriuose figūruoja N. Venckienė, jai norima pateikti kaltinimus dėl nevykdyto teismo sprendimo, kuriuo ji buvo įpareigota skubiai perduoti brolio Drąsiaus Kedžio dukra mergaitės motinai Laimutei Stankunaitei, trukdymo antstolei, pasipriešinimo policijai. Kito ikiteisminio tyrimo objektas – neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas, mirusiojo atminimo paniekinimas, šmeižimas, grasinimas nužudyti.

2014 metų birželį Seimas per apkaltą panaikino N.Venckienės mandatą. Prieš tai buvusi teisėja dingo iš Lietuvos, buvo paskelbta jos paieška.

Teisėsauga yra nustačiusi, kad N. Venckienė su savo teta Audrone Skučiene subūrė grupę, organizavo buvusio Kauno apygardos teismo teisėjo Alberto Milinio šmeižimą, organizavo duomenų apie privatų gyvenimą rinkimą. Teisėjo sūnus Vaidas Milinis buvo viešai apkaltintas pedofilija.

Taip pat nustatyta, kad 2012 metų birželį L.Stankūnaitė buvo stebima kavinėje Kauno rajone, Ringauduose. Valstybės saugomą moterį su dukra Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai iš kavinės nedelsiant išvežė. Šioje byloje nusikaltimais kaltinamas A. Skučienės sūnus Tomas Skučas – teigiama, jog jis veikė mamos ir buvusios teisėjos N. Venckienės suburtoje asmenų grupėje.