Pranešančius apie korupciją saugos įstatymas
Sei­mas an­tra­die­nį 70 par­la­men­ta­rų bal­sa­vus „už“ ir de­vy­niems su­si­lai­kius pri­ėmė įsta­ty­mą dėl pra­ne­šė­jų apie ko­rup­ci­ją ap­sau­gos. Nu­ma­ty­ta, kad jis įsi­ga­lios 2019 me­tų sau­sį.

Pranešėjų apsaugos įstatymas numato, kad apie galimą korupciją ar kitokius pažeidimus įstaigose pranešusiems žmonėms būtų garantuojama apsauga, tokia kaip anonimiškumas ar darbuotojo neliečiamumas.

Nuo pranešimo momento prieš pranešėją būtų draudžiama imtis drausminio poveikio priemonių, atleisti jį iš darbo, pažeminti pareigose, perkelti į kitą darbo vietą arba taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones kaip bauginimas, priekabiavimas, grasinimai susidoroti, atlyginimo sumažinimas, darbo valandų pakeitimas ir t.t.

Draudimas daryti neigiamą poveikį pranešėjui galiotų dvejus metus po galutinio sprendimo priėmimo tiriant asmens pateiktą informaciją apie pažeidimą. Taip pat įstatyme nustatyta galimybė pranešėją, kuris dalyvavo darant pažeidimus, bet apie juos pranešė, atleisti nuo atsakomybės.

Seime rugsėjį pateikto įstatymo priėmimas skubintas Lietuvai siekiant narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO).

Nevyriausybinės organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyrius teigia, jog įstatymas atitinka esminius pranešėjų apsaugos reikalavimus, tačiau kyla rizika, kad atsakomybė už pranešėjų apsaugą netiesiogiai bus priskirta tik prokuratūrai.