Pradės gvildenti Artūro Skardžiaus apkaltos klausimą
Po­sė­džius pra­de­da par­la­men­ti­nės opo­zi­ci­jos ini­cia­ty­va Sei­me su­da­ry­ta spe­cia­lio­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja, tir­sian­ti, ar ver­ta pra­dė­ti ap­kal­tą So­cial­de­mo­kra­tų dar­bo frak­ci­jos na­riui Ar­tū­rui Skar­džiui. Dėl to iki bir­že­lio ko­mi­si­ja pa­teiks iš­va­dą Sei­mui.

Pasak komisijos vadovės „valstietės“ Agnės Širinskienės, pirmame posėdyje bus apsispręsta, kokių dokumentų iš kur bus prašoma.

„Nes buvo laikinoji komisija ir tų dokumentų yra jau daug sukauptų“, – BNS sakė A. Širinskienė.

A. Skardžiui apkalta inicijuojama dėl galimo priesaikos sulaužymo, Seime proteguojant jo šeimai ir kai kurioms įmonėms palankius sprendimus. Anksčiau opozicija liko nepatenkinta Seimo Antikorupcijos komisijos atlikto tyrimo dėl A. Skardžiausinteresų energetikoje išvadomis.

Pasak komisijos, A. Skardžiaus šeimos nariai dalyvauja energetikos versle, o Specialiųjų tyrimų tarnyba komisijai yra pareiškusi, kad parlamentaro teiktos pataisos dėl atsinaujinančių išteklių galėjo sudaryti išimtines sąlygas mažųjų saulės bei vėjo elektrinių savininkams, nes šiuose versluose jis turėjo interesų.

Jeigu Seimo sudaryta specialioji tyrimo komisija nuspręs, kad yra pagrindas pradėti apkaltos procesą, o Seimas nubalsuos, kad toks pagrindas yra, bus kreipiamasi į Konstitucinį Teismą (KT), ar Seimo narys sulaužė priesaiką ir pažeidė Konstituciją. KT konstatavus, kad tokie pažeidimai buvo padaryti, visas parlamentas balsuoja dėl mandato panaikinimo. Parlamentaras mandato netenka, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 85 Seimo nariai.