Portugalijos prezidentas aplankys savo karius Lietuvoje
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė an­tra­die­nį Kau­ne su­si­tiks su Por­tu­ga­li­jos pre­zi­den­tu Mar­ce­lo Re­be­lo de Sou­sa, at­vyks­tan­čiu lan­ky­ti Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tų sa­vo ša­lies ka­rių.

Valstybių vadovai aptars saugumo padėtį Europoje ir bendradarbiavimą NATO, pirmadienį pranešė prezidentės spaudos tarnyba.

Tauragėje rotuojasi jau 3-ioji Portugalijos karių kuopa, ši šalis taip pat aktyviai dalyvauja Baltijos šalių oro policijos misijoje, yra atsiuntusi karius į NATO vadavietę Vilniuje.

Per prezidentų susitikimą bus aptariamas ES energetinis saugumas ir atsakas į hibridines grėsmes. Tarptautinėje „Espo“ konferencijoje Portugalija išreiškė tvirtą paramą Lietuvos pozicijai dėl nesaugios Astravo AE keliamos grėsmės visai Europai. Kaip ir Lietuva, Portugalija vykdo Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo veiklą ir viena pirmųjų pradėjo importuoti suskystintas gamtines dujas iš JAV.

Šalių vadovai taip pat svarstys svarbiausius ES darbotvarkės klausimus: prasidėjusias derybas dėl „Brexit“, atsaką į migracijos krizę, glaudesnį ES bendradarbiavimą saugumo bei gynybos srityse.

Kaip pranešė Prezidentūra, abiejų šalių vadovai daug dėmesio skirs ir dvišalių santykių plėtrai. Per pastaruosius metus Portugalijos investicijos Lietuvoje išsaugo daugiau nei trečdaliu, tačiau yra dar daug neišnaudoto potencialo bendradarbiauti maisto ir chemijos pramonės, aukštųjų technologijų bei kitose srityse.