Popiežius Pranciškus laiške prezidentei teigia šiltai laukiantis vizito į Lietuvą
Po­pie­žius Pra­nciš­kus, dė­ko­da­mas už pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės svei­ki­ni­mus penk­tų­jų iš­rin­ki­mo po­pie­žiu­mi me­ti­nių pro­ga, tei­gia šil­tai lau­kian­tis vi­zi­to į Lie­tu­vą.

Prezidentės spaudos tarnyba šeštadienį pranešė, kad D. Grybauskaitė gavo popiežiaus padėkos laišką.

„Šiltai laukiu savo artėjančio vizito į Lietuvą, – rašoma laiške, – ir laiminu Jus bei visus Lietuvos žmones Visagalio Dievo vardu.“

Sveikindama popiežių prezidentė savo ruožtu linkėjo įkvėpimo ir ryžto toliau skleisti tikėjimu paremtą viltį, vienijant viso pasaulio žmones taikesniam, teisingesniam, tauresniam gyvenimui. Prezidentė taip pat padėkojo popiežiui už nuolatinį dėmesį Lietuvai ir jos žmonėms, su dideliu džiaugsmu laukiantiems jo apsilankymo Lietuvoje.

Popiežius Pranciškus su valstybiniu vizitu Lietuvoje lankysis rugsėjo 22–23 dienomis.

Popiežiumi jis buvo išrinktas 2013 metų kovo 13 dieną.