Politologai abejoja, ar grįš Dalios Grybauskaitės turėtas populiarumas
Pa­vie­šin­tas su­si­ra­ši­nė­ji­mas iš rei­tin­gų vir­šū­nės iš­stū­mė dau­ge­lį me­tų jo­je bu­vu­sią pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę, ir kai ku­rie po­li­to­lo­gai ėmė abe­jo­ti, ar ša­lies va­do­vei pa­vyks vėl su­sig­rą­žin­ti tu­rė­tą po­pu­lia­ru­mą, šeš­ta­die­nį ra­šo por­ta­las lry­tas.lt.

Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dėstytojas Giedrius Česnakas prognozuoja, kad greitai populiarumo prezidentei susigrąžinti nepavyks. „Kadangi iki jos kadencijos pabaigos yra likę vos metai, turėtų įvykti kažkas neįtikėtino – kilti dar didesnis skandalas, susijęs su kitais politikais, dabar esančiais valdžioje“, – įsitikinęs jis.

G. Česnako nuomone, paskelbti kyšininkavimu kaltinamam buvusiam liberalų lyderiui Eligijui Masiuliui rašyti prezidentės laiškai į šipulius sudaužė ilgai ir kruopščiai kurtą jos, kaip kovotojos su oligarchija, įvaizdį.

G. Česnakas prognozuoja, kad D.Grybauskaitė padėtį gali mėginti atitaisyti per savo metinį pranešimą.

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Mindaugo Jurkyno nuomone, šalies vadovės populiarumą smukdo ne tik garsiai nuskambėjęs laiškų skandalas, bet ir artėjanti kadencijos pabaiga.

M. Jurkynas abejojo, kad per artimiausią savo metinį pranešimą D.Grybauskaitė pripažintų ir kokias nors savo klaidas.

„Vilmorus“ „Lietuvos ryte“ paskelbta apklausa rodo, kad per mėnesį D.Grybauskaitę palankiai vertinančiųjų sumažėjo nuo 66,5 proc. iki 55,7 proc., nepalankiai prezidentę vertina jau 27,5 proc. apklaustų gyventojų, kai balandį tokių buvo 18,5 proc. Smuko ir pasitikėjimas Prezidento institucija – prieš mėnesį palankiai ją vertino 58,1 proc. apklaustųjų, dabar – iki 49 proc. Atitinkami didėjo ir nepasitikėjimas – nuo 15,8 proc. iki 23,5 proc.