Politinės korupcijos byla: sekami buvo ir restorane
Bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Eli­gi­jus Ma­siu­lis kon­cer­no „MG Bal­tic“ va­do­vams per­da­vė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pra­šy­mą dėl žur­na­lis­to To­mo Dap­kaus, ra­šo „Lie­tu­vos ry­tas“.

„E. Masiulis perdavė D. Mockui, kad Lietuvos Respublikos prezidentė nepatenkinta, kad „MG Baltic“ valdoma žiniasklaidos grupė kišasi į generalinio prokuroro paskyrimo procedūrą, buvo apkalbama prezidentė ir jos vykdoma politika stambaus verslo atžvilgiu“, – teismui perduotą kaltinamąjį aktą politinės korupcijos byloje cituoja laikraštis.

Šis E. Masiulio ir koncerno vadovų susitikimas įvyko 2015 metų gruodžio 16-ąją sostinės restorane „Meat Steak House“.

Anot dienraščio, tuometinis „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis tada teisinosi, kad įvyko „misunderstandingas“ (išvertus iš anglų k. – nesusipratimas) – žurnalistas neva buvo iškapstęs informaciją, kad gali būti kitas kandidatas.

Anksčiau „Lietuvos rytas“ paskelbė D. Grybauskaitės ir E. Masiulio susirašinėjimą. Viename laiške šalies vadovė rašė, kad T. Dapkus „kalba nesąmones“ apie kandidatą į generalinius prokurorus Evaldą Pašilį ir pasiūlė „perduoti linkėjimus“ LNK televiziją valdančio koncerno „MG Baltic“ vadovui Dariui Mockui, „kad patrauktų savo skaliką“.

Laikraščio teigimu, per minėtą E. Masiulio ir verslininkų susitikimą restorane galėjo būti tariamasi apie finansinę koncerno paramą Liberalų sąjūdžiui per Seimo rinkimus.

Pagal Lietuvos įstatymus, juridinių asmenų paramą partijoms draudžiama.