Politikų pajamas siūloma rodyti visiems
Vy­riau­sy­bė pri­ta­ria dvie­jų Sei­mo na­rių siū­ly­mui leis­ti Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai (VMI) be po­li­ti­kų su­ti­ki­mo vie­šai skelb­ti pre­zi­den­to, Sei­mo, Eu­ro­pos par­la­men­to bei sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių ir jų ar­ti­mų­jų pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jas.

Ministrų kabinetas trečiadienį posėdyje palaikė Finansų ministerijos išvadą dėl Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pataisų.

Aušra Maldeikienė bei Ingrida Šimonytė teigia, kad politikų ir jų artimųjų deklaracijų duomenys, skelbiami per rinkimus, yra labai apibendrinti, todėl nėra galimybės jų palyginti su ankstesniais laikotarpiais.

Vyriausybė pritarė, kad per rinkimų kampaniją būtų skelbiamos išsamesnės kandidatų į valstybės politikus ir Europos Parlamento narius bei jų šeimos narių deklaracijos.

Kandidatų turto ir pajamų deklaracijų duomenis, anot Vyriausybės, skelbtų Vyriausioji rinkimų komisija.

Išimtys būtų taikomos, pavyzdžiui, kriminalinės žvalgybos ir kitiems tarnautojams, kurių duomenys negali būti viešinami.

Šiuo metu viešai skelbiamos tik politikų turto deklaracijos.