Po užkandinės nepagarbos kariams – solidarumo akcijos
Už­va­kar nu­skam­bė­ju­si Jo­na­vo­je esan­čios už­kan­di­nės „MIO John“ ne­sve­tin­gu­mo ka­ri­nin­kams is­to­ri­jo­je – ne­ti­kė­tas po­sū­kis. Mai­ti­ni­mo įstai­gos so­li­da­ri­zuo­ja­si su Lie­tu­vos ka­riais bei yra ska­ti­na­mos jiems už­ti­krin­ti drau­giš­ką ap­lin­ką.

Kovo 7 dieną Pulkininkas leitenantas Eugenijus Lastauskas su bičiuliu sustojo pavalgyti Jonavoje, tačiau užkandinėje, į kurią vyrai nusprendė užsukti, atsisakyta juos aptarnauti. „Pirmiausia, sako, čia jums ne valgykla, mes maisto NEDAROM. Visų antra – man kareiviai nepatinka, todėl – VISO GERO,“ – nutikimo detalėmis savo „Facebook“ paskyroje dalinosi Eugenijus Lastauskas.

Istorija susilaukė plataus atgarsio socialiniuose tinkluose. Andrius Užkalnis ragino žmonės skambinti užkandinei ir teirautis, ar tiesa, kad jie neaptarnauja Lietuvos karių.

Po gausybės sulauktų skambučių ir istorijos atgarsių, portale Jonavoszinios.lt buvo publikuota ir kitos pusės istorijos versija.

„Galime paneigti Lastausko žodžius: Visų pirma, jis teigė, kad kavinė tuščia, bet, kaip matome, nuotraukoje užkandinėje buvo ir kitas asmuo, kuris taip pat girdėjo esamą situaciją (nuotrauka pridedama). Tai karininkas sako netiesą. Taip pat jis teigia, kad „Pirmiausia sako čia jums ne valgykla mes maisto NEDAROM“ (Tekstas netaisytas). Deja, gerbiamas kariški, tokių žodžių net nebuvo pasakyta. Kaip ir šių: „Na nenorim jūsų matyt eikit kibini materi“. Čia yra jau Jūsų sugalvoti fakto iškraipymai bei prašome visa tai paneigti. Be to, Jums užkliuvo žodis „kareivis“, žinote, nespėjome pamatyti Jūsų karinio laipsnio. Sorry, mūsų klaida. Bet, ar pilietis turi kreiptis į Jus, tamsta pulkininke leitenante?“ – teigiama „MIO John“ pranešime.

Nepaisant „MIO John“ atsakymo, palaikymas Lietuvos kariams tik auga. Kaune esantis restoranas „Pelėdinė“ pasinaudojo proga ir paskelbė apie akciją Lietuvos kariams. „Girdėjom, kad kažkas neaptarnauja Lietuvos karių?! Pas pelėdas užėjus su kariškio uniforma visą kovo mėnesį maistui darysim 20% nuolaidą!“

„Laisvės TV“ taip pat atitinkamai sureagavo į šį skandalą. Tinklalapyje www.garbeaptarnauti.lt kavinės ir restoranai kviečiami siūlyti privilegijas Lietuvos kariams.

„Jonavos užkandinės istorija apie neaptarnautus karininkus ir po to sekę pasiaiškinimai palieka nekokį jausmą. Kviečiu apversti situaciją aukštyn kojom ir parodyti, kad Lietuvos karius aptarnauti yra Garbė. Kartu su Laisvės TV kviečiu verslus, ypač kavines ir restoranus, bet, žinoma, ir kitus registruotis puslapyje www.garbeaptarnauti.lt ir pasiūlyti privilegiją pas jus apsilankiusiems Lietuvos kariams. Informaciją kaupsime, pavaizduosime žemėlapyje ir perduosime Lietuvos kariuomenei,“ – rašo Andrius Tapinas.