Po Markausko sprendimo prezidentė žada užkasti karo kirvį
Spren­di­mas dėl Bro­niaus Mar­kaus­ko pa­si­trau­ki­mo iš že­mės ūkio mi­nis­tro par­ei­gų taps pa­grin­du kons­truk­ty­viam val­džių bend­ra­dar­bia­vi­mui, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Priimtas sprendimas dėl žemės ūkio ministro pasitraukimo sveikintinas. Tikiuosi, kad tai sudarys gerą pagrindą konstruktyviam bendradarbiavimui su Vyriausybe ir Seimu“, – trečiadienį teigė šalies vadovė komentare, kurį BNS perdavė jos Spaudos tarnyba.

D. Grybauskaitė anksčiau yra raginusi B. Markauską trauktis iš pareigų, teigdama, jog nemato galimybių jam toliau dirbti.

„Aš manau, kad nei politinės, nei moralinės teisės likti poste toks ministras nebeturi. Jis ją prarado“, – prieš kelias savaites transliuotame interviu LRT radijui sakė šalies vadovė. Pasak jos, ministro reputacija kenktų Lietuvos įvaizdžiui Europos Sąjungos derybose dėl žemės ūkio finansavimo po 2020 metų.

„Jeigu Vyriausybės vadovas ir valdančioji dauguma manys, kad toks ministras jiems tinkamas, labai apgailestauju, kad mes turime tokią valdančiąją daugumą“, – yra sakiusi šalies vadovė.

Premjeras S. Skvernelis tąkart atkirto nepasiduosiantis šalies vadovės spaudimui ir žadėjo priimti principingą sprendimą savarankiškai, pareiškė lauksiantis teisėsaugos institucijų išvadų.

Trečiadienį po Vyriausybės posėdžio S. Skvernelis pranešė, jog dėl šeimos ūkininkavimo aplinkybių pastaruoju metu kritikos sulaukęs B. Markauskas traukiasi iš pareigų. Premjeras pabrėžė, jog toks paties ministro apsisprendimas svarbus ir Vyriausybės ir valstybės stabilumui.

B. Markauskas kritikos sulaukė naujienų portalui 15min.lt paskelbus, kad jo šeima dirbo svetimą žemę be savininkų leidimo bei už tai gavo ES išmokas. B. Markauskas teigia turėjęs žodinius savininkų sutikimus.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba antradienį nurodė, kad B. Markausko ar jo motinos ūkininkės Sofijos Markauskienės veikloje nėra nustatyta nusikalstamos veikos požymių, tačiau galėjo būti neteisingai deklaruoti pasėliai siekiant gauti ES išmokas.

Premjeras trečiadienį pabrėžė, jog ministras B.Markauskas nėra niekuo kaltinimas teisėsaugos institucijų, bet jam keliami aukštesni reikalavimai, nei paprastam ūkininkui.