Piktavaliai panaikino Raimundo Karoblio asmeninę „Facebook“ paskyrą
Ki­ber­ne­ti­niai pik­ta­va­liai įsi­lau­žė į kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Rai­mun­do Ka­rob­lio as­me­ni­nę „Fa­ce­book“ pa­sky­rą ir ją pa­nai­ki­no. Mi­nis­tras įsi­lau­ži­mą pa­ste­bė­jo pir­ma­die­nio (rug­sė­jo 11 d.) va­ka­rą pats.

„Neturime abejonių, jog tai – tyčinė ir piktybinė veikla“, – teigia ministro patarėja ryšiams su visuomene Vita Ramanauskaitė.

Dėl įvykio ministras R. Karoblis kreipėsi į socialinio tinklo „Facebook“ administratorius ir šiandien kreipsis į Policiją.