Piketavimas prie prokuroro namų atsirūgs
Rug­sė­jį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas im­sis nag­ri­nė­ti bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je bu­vę par­la­men­ta­rai Kęs­tas Koms­kis ir Val­das Va­si­liaus­kas bus tei­sia­mi dėl pi­ke­to prie Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ro Ir­man­to Mi­ke­lio­nio na­mų. Abiem po­li­ti­kams par­eikš­ti kal­ti­ni­mai dėl truk­dy­mo pro­ku­ro­ro veik­lai. Už tai Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­ti vie­šie­ji dar­bai, bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki dve­jų me­tų.

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Vilniaus apylinkės prokuratūra.

Generalinės prokuratūros atstovė Rita Stundienė ketvirtadienį BNS sakė, kad tyrimas šioje byloje buvo baigtas dar gegužę ir byla perduota nagrinėti teismui.

Pirmasis teismo posėdis turėtų įvykti rugsėjo 7 dieną, baudžiamąją bylą nagrinės trijų teisėjų kolegija.

Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis buvo kreipęsis dėl dabartinės kadencijos Seimo nario Petro Gražulio neliečiamybės panaikinimo. Tačiau parlamentas nesutiko panaikinti „tvarkiečio“ imuniteto.

„Tvarkiečiai“ P.Gražulis, K.Komskis ir V.Vasiliauskas piketu reagavo į I.Mikelionio pareiškimą, kad prašys Europos Parlamentą panaikinti tuometinio partijos „Tvarka ir teisingumas“ lyderio europarlamentaro Rolando Pakso neliečiamybę galimos korupcijos byloje.

Iš šių protesto dalyvių Seimo nariu buvo perrinktas ir teisinę neliečiamybę turi tik P.Gražulis, tad be Seimo leidimo jo negalima traukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti laisvę. Seimo narys šioje byloje jau buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas.