Petras Auštrevičius: „ Nesame partija, kuri veikia prieš valstybę“
Eu­ro­par­la­men­ta­ras vie­nas Li­be­ra­lų są­jū­džio kū­rė­jų kū­rė­jų Pe­tras Auš­tre­vi­čius vi­lia­si, kad Li­be­ra­lų są­jū­džiui par­eikš­tų įta­ri­mų by­la bus iš­spręs­ta ope­ra­ty­viai, va­do­vau­jan­tis tei­si­ne, o ne po­li­ti­ne lo­gi­ka.

Liberalas prisipažino, kad jam staigmena buvo ne tiek Liberalų sąjūdžiui pateikti įtarimai, kiek įvykių interpretacija. „Iš esmės juk nieko naujo nepasakyta, o interpretuojama taip, kad visa kaltė krinta ant mūsų galvos. Tikiuosi, kad mes tikrai rasime argumentų paaiškinti, kad tai buvo individualus, o ne kolektyvinis veiksmas.“, – LŽ portalui sakė P. Auštrevičius. Jis neatmetė galimybės, kad partija gali būti kuriama iš naujo. „Sveikas branduolys visada ras pavadinimą, o ideologijos iš mūsų niekas atimti negali. Nėra tokios politinės jėgos, kuri tą galėtų padaryti. Mano atsakymas oponentams – mūsų stiprus noras dirbti drauge niekur nedingo“, – teigė europarlamentaras. Jis sakė nesistebintis, kad kitos partijos laukia politinės Liberalų sąjūdžio mirties. „Ir trina rankomis, nes, negalėdamos įveikti politinėje kovoje, mano įveiksiančios per tokias mūsų komplikuotas istorijas su teisėsauga. Bet nereikėtų džiaugtis. Mes nesame partija, kuri veikia prieš valstybę, kaip, pavyzdžiui, kai kurie socialdmokratų Seimo nariai. Mūsų tuo neapkaltinsi. O kad būta klaidų, niekas neneigia. Tačiau jos nėra sisteminės . Aš tikiuosi, kad šis teisinis aiškinimasis turės pabaigą – teisinę, o ne politinę“, – teigė P. Auštrevičius.