Per spalį pradėtas 41 tyrimas dėl vaikų pornografijos internete
Lie­tu­vos po­li­ci­ja per spa­lį įvy­ku­sią ope­ra­ci­ją pra­dė­jo 41 ty­ri­mą dėl vai­kų por­nog­ra­fi­jos in­ter­ne­te pla­ti­ni­mo.

Nustatyta 16 įtariamųjų, per spaudos konferenciją trečiadienį Policijos departamente Vilniuje paskelbė policija. Visi įtariamieji yra Lietuvos piliečiai – iš Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių.

Dar 18 asmenų suteiktas specialiojo liudytojo statusas.

Operaciją koordinavo Lietuvos kriminalinės policijos biuras, dalyvavo apskričių komisariatai.

Atlikta apie 50 kratų.