Per kelias dienas maisto paaukota už pusę milijono eurų
Dvi­de­šimt penk­tą­jį kar­tą or­ga­ni­zuo­to­je „Mais­to ban­ko“ ak­ci­joi­je žmo­nės per ke­lias die­nas pa­au­ko­jo mais­to ne­pa­si­tu­rin­tiems už 460 tūkst. eu­rų.

Anot organizagtorių, tai – didžiausia kada nors „Maisto banko“ akcijoje paaukoto maisto vertė.

Rekordinis kiekis ir paaukotų maisto produktų, skaičiuojant vienetais – beveik 400 tūkstančių.

Į „Maisto banko“ kvietimą padėti pamaititni nepasiturinčius atsiliepė virš 140 tūkst. šeimų, vidutiniškai paramai skyrusių 3,27 euro.

Akcija organizuota 76 miestuose ir miesteliuose, į labdaros rinkimą įsitraukė 438 maisto prekių parduotuvės.

Organizatoriai tai pat tikina, kad maisto kainos apibendrinant rezultatus įtakos neturėjo – paaukoto maisto vertė buvo skaičiuojama praeito rudens kainomis.

Šį kartą gyventojai mažiau pirko sultinių ir užpilamų sriubų. O štai konservuotų daržovių geradariai dovanojo kone dvigubai daugiau, nei pernai. Tą galėjo lemti daugelio prekybininkų „Maisto banko“ akcijos dienomis taikytos nuolaidos.

Kaip jau įprasta, daugiausiai paaukota makaronų, įvairių kruopų, aliejaus, cukraus, miltų ir arbatos.

Maistą rinkti nepasiturintiems po „Maisto banko“ akcijos ženklu susibūrė 360 socialinių organizacijų.

Didžioji dalis surinkto maisto skurdžiau gyvenantiems žmonėms bus dalinama artimiausiomis savaitėmis.

Dalis didmiesčiuose surinkto maisto bus skirta šeimoms, patenkančioms į kritines situacijas, taip pat gyvenančioms atokesnėse kaimiškose vietovėse.

„Maisto banko“ akcijos organizatoriai sako sulaukę didžiulio būrio – 8,7 tūkst. – talkininkų, savanoriškai padėjusių rinkti aukojamą maistą.

Negalėję tiesiogiai dalyvauti „Maisto banko“ akcijoje lietuviai skambindami paramos trumpuoju numeriu 1343 šį savaitgalį paaukojo beveik 8 tūkst. eurų.