Paviešinti atlyginimai: valstybės valdomų įmonių vadovų atlyginimai didesni nei prezidentės
Pa­vie­šin­ti be­veik vi­sų vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių va­do­vų at­ly­gi­ni­mai į di­džiau­sių at­ly­gi­ni­mų vir­šū­nes iš­kė­lė nau­jus ly­de­rius – di­džiau­sius at­ly­gi­ni­mus gau­na Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos val­do­mos EP­SO-G gru­pės įmo­nių va­do­vai, įskai­tant ir pa­čią gru­pę, pra­ne­ša por­ta­las 15min.

Pirmoje vietoje atsidūrė gamtinių dujų perdavimo vamzdynų operatorės „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys – jo atlyginimas siekia 9639 eurus. Antroje vietoje – elektros perdavimo linijų operatorės „Litgrid“ vadovo Daivio Virbicko atlyginimas, siekiantis 9309 eurus per mėnesį, o trečioje – pačios EPSO-G grupės vadovo Rolando Zuko atlyginimas (7619 eurai).

Palyginimui, paties energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno atlyginimas tesiekia trečdalį S.Bilio atlyginimo – 3292 eurai per mėnesį. Prezidentė Dalia Grybauskaitė per mėnesį uždirba 7178 eurus, o premjeras Saulius Skvernelis – 4175 eurus per mėnesį.

„Lietuvos energijos“ grupės vadovas Dalius Misiūnas, uždirbantis 7055 eurus per mėnesį, sąraše liko ketvirtas. Po jo rikiuojasi Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) vadovė Dalia Andrulionienė (6679 eurai per mėnesį). Tiesa, papildomai ji gavo 8688 eurų išmoką kaip ESO valdybos narė, tad per pirmąjį pusmetį jos bendras darbo užmokestis sudarytų 8115 eurų per mėnesį. Vienodai uždirba „Lietuvos geležinkelių“ vadovas Mantas Bartuška ir Ignalinos atominės elektrinės vadovas Darius Janulevičius – po 6401 eurą.