Paviešintame garso įraše – Broniaus Markausko įkalbinėjimai trauktis NŽT vadovui
Por­ta­las tv3.lt pa­vie­ši­no že­mės ūkio mi­nis­tro Bro­niaus Mar­kaus­ko ir jo pa­va­duo­to­jo vi­ce­mi­nis­tro Ar­tū­ro Bog­da­no­vo po­kal­bio įra­šą su tuo­me­ti­niu Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos va­do­vu Da­nie­lium Kup­riu, ku­ria­me pa­sta­ra­sis įkal­bi­nė­ja­mas sa­vo va­lia trauk­tis iš par­ei­gų.

„Aš tau dabar galiu pasirašyti ant papeikimo, kad nevaldai visiškai situacijos, kad nedirba Nacionalinės žemės tarnyba vienareikšmiškai. Be graužaties jokios. (...) Iš prokuratūros irgi tokį atsakymą, irgi galime su VTEK pagalba galime parašyti. Iš principo užtenka. Bus, aišku, teismai“, – tokie ministro B. Markausko žodžiai raginant D. Kuprį trauktis girdėti pernai vasarą darytame garso įraše.

„Jeigu būtum savarankiškas, padarytum, kaip norisi. Bet kadangi nesi dabar savarankiškas... Bet sakau, nu, bliamba, man niekada tokie metodai nepatiko, žinai, knistis, ieškoti, daspaudinėti ką nors. Sakau, tą vieną straipsnį mes tau tuoj galime užsimesti neeilinį. Ir, aišku, rasime“, – kalbėjo B. Markauskas.

Buvęs Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) vadovas D. Kuprys iš pareigų atleistas pernai rugpjūtį. Po to, kai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pareiškė, kad jam nuolat kyla interesų konfliktas, nuomojantis žemės sklypus 13-oje iš 50 NŽT padalinių prižiūrimų teritorijų. Vienu metu ūkininkavęs ir NŽT vadovavęs D. Kuprys nuomojosi maždaug 55,4 hektarų žemės iš valstybės skirtinguose regionuose.

Ši ministro B. Markausko sprendimą D. Kuprys buvo apskundęs teismui, tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė skundą ir atleidimą pripažino pagrįstu ir teisėtu.

NŽT nuo praėjusių metų gruodžio vidurio vadovauja konkursą laimėjęs Laimonas Čiakas, anksčiau dirbęs Valstybės kontrolėje.