Pasveikinti Lietuvą atvyks Suomijos prezidentas
Suo­mi­jos pre­zi­den­tas Sau­li Nii­nis­to at­vyks į Vil­nių pa­svei­kin­ti Lie­tu­vą vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga, BNS pa­tvir­ti­no Pre­zi­den­tū­ra.

Suomijos vadovo vizitas patvirtintas paskutinis, nes šioje šalyje vyko rinkimai – S. Niinisto vos prieš dvi savaites buvo perrinktas antrajai kadencijai.

Jau anksčiau patvirtinta, kad vasario 16-ąją Lietuvoje lankysis Vokietijos, Lenkijos, Ukrainos, Latvijos, Estijos, Gruzijos, Islandijos prezidentai. Švedijos ir Danijos karališkųjų šeimų atstovai, Europos Komisijos ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkai.

Svečiai penktadienio vidurdienį dalyvaus S. Daukanto aikštėje vyksiančioje Baltijos šalių vėliavų pakėlimo ceremonijoje.