Paskirti STT direktoriaus pavaduotojai
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jais pa­skir­ti pa­sta­ruo­ju me­tu tar­ny­bo­je dir­bę Jo­vi­tas Raš­ke­vi­čius ir Egi­di­jus Ra­dze­vi­čius.

Juos į savo komandą pasirinko nuo penktadienio STT vadovu pradedantis dirbti Žydrūnas Bartkus. Atsižvelgusi į jo teikimą, prezidentė Dalia Grybauskaitė J. Raškevičių paskyrė pirmuoju pavaduotoju, E. Radzevičių – pavaduotoju.

Prezidentūra pranešė, kad D. Grybauskaitė priėmė visų trijų paskirtų pareigūnų priesaikas.

Priesaikos ceremonijoje ji pabrėžė, kad siekiant ir toliau gerinti kovos su korupcija rezultatus, tarnybai būtina sutelkti dėmesį į korupcijos viešajame sektoriuje mažinimą, gerinti ikiteisminių tyrimų kokybę, skatinti visuomenės nepakantumą korupcijai.

„Skaidrios veiklos reikalavimai turi galioti visiems be išimties. Todėl linkiu principingumo tęsiant pradėtus darbus, nesitaikstyti su bet kokiomis korupcinėmis apraiškomis, siekti, kad pagal korupcijos suvokimo indeksą būtume tarp skaidriausių pasaulio valstybių“, – sakė prezidentė.

Ž. Bartkus STT vadovo pareigose pakeitė penkerių metų kadenciją baigusį Saulių Urbanavičių. Nuo 2013 metų balandžio Ž. Bartkus ėjo STT direktoriaus pirmojo pavaduotojo pareigas. Jis šioje su korupcija kovojančioje tarnyboje dirba nuo 1999 metų.

STT direktoriaus pirmuoju pavaduotoju paskirtas J. Raškevičius STT sistemoje dirba nuo 2014 metų. Pagrindinės jo atsakomybės sritys – kriminalinė žvalgyba ir analitinė antikorupcinė žvalgyba. Prieš tai J. Raškevičius dirbo Vilniaus miesto Vyriausiajame policijos komisariate, daugiau nei 10 metų – Lietuvos kriminalinės policijos biure, kur ėjo vyriausiojo tyrėjo ir skyriaus viršininko pareigas Organizuoto nusikalstamumo tyrimo padaliniuose.

STT direktoriaus pavaduotoju paskirtas E. Radzevičius tarnyboje dirba nuo 2008 metų. Nuo 2016-ųjų jis ėjo STT direktoriaus pavaduotojo pareigas. E. Radzevičius yra įgijęs teisės mokslų daktaro laipsnį, turi daugiau nei 10 metų akademinio darbo universitete patirtį.