Paskelbta Generalinės miškų urėdijos baigties data
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos lik­vi­da­vi­mui. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad bai­giant vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­mo pert­var­ką, Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja ne­ten­ka sa­vo funk­ci­jų. Mi­nis­tro Kęs­tu­čio Na­vic­ko tei­gi­mu, įstai­ga tu­rė­tų bū­ti lik­vi­duo­ta vė­liau­siai ge­gu­žės pa­bai­go­je.

Ministro Kęstučio Navicko teigimu, įstaiga turėtų būti likviduota vėliausiai gegužės pabaigoje.

„Privalomas maksimaliai 4 mėnesių darbuotojų įspėjimo terminas, dėl to siūlome nustatyti likvidavimo terminą – gegužės 31 dieną, būtent išlaikyti su darbuotojų atleidimu susijusius formalumus“, – Vyriausybės posėdyje kalbėjo K. Navickas.

Įstaigos likvidatoriumi paskirtas generalinio miškų urėdo pavaduotojas Andrius Vancevičius.

Pirmadienį įregistruota nauja valstybės įmonė – Valstybinių miškų urėdija (VMU). Ji sujungė visas 42 šalies urėdijas, kurių skaičius per metus sumažės iki 26 regioninių padalinių.

VMU veiklą pradėjo, reorganizavus ir Valstybinį miškotvarkos institutą, o naujajai įmonei laikinai vadovauja Valdas Kaubrė.

Kaip teigė viceministras Martynas Norbutas, nuolatinio vadovo konkursą ketinama skelbti kitą savaitę.

„Vėliausiai pirmadienį žadame paskelbti konkursą“, – BNS sakė M. Norbutas.

Pasak jo, Generalinės miškų urėdijos likvidavimas yra vienas svarbesnių žingsnių, pertvarkant valstybinių miškų valdymo sistemą.

„Žiūrint plačiau, tai vienas reikšmingesnių dalykų būtent Generalinės miškų urėdijos likvidavimas, nes tada jau praktiškai nebelieka tos senos sistemos“, – BNS sakė M. Norbutas.

Jo teigimu, pertvarkomas urėdijas turėtų palikti apie 300 darbuotojų. Šiuo metu visose urėdijose dirba apie 4 tūkst. žmonių.