Pasirašys sutartį dėl Vasario 16-osios akto perdavimo
Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai ket­vir­ta­die­nį Ber­ly­ne pa­si­ra­šys su­si­ta­ri­mą dėl Va­sa­rio 16-osios Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to per­da­vi­mo Lie­tu­vai pen­ke­riems me­tams.

„Pagal sutartį dokumentas penkerius metus bus eksponuojamas Lietuvoje“, – pranešė Lietuvos užsienio reikalų ministerija.

Nepriklausomybės aktą planuojama nuo kitų metų eksponuoti Vilniuje esančiuose Signatarų namuose.

Ranka rašytą nutarimą dėl nepriklausomos valstybės atkūrimo lietuvių ir vokiečių kalbomis su 20 signatarų parašais Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archyve kovo pabaigoje rado Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis.

Lietuva kitąmet minės valstybės atkūrimo šimtmetį. Jono Basanavičiaus pirmininkaujama Lietuvos Taryba Nepriklausomybės aktą pasirašė 1918 metų vasario 16 dieną Vilniuje. Istorikai mano, kad tądien galėjo būti pasirašyti keli dokumentai, kitų buvimo vieta nėra žinoma.

Vizito metu ministras Linas Linkevičius taip pat susitiks su kai kuriais Vokietijos politikais.