Pasipiktino ministro elgesiu: esate blogiausio plauko fariziejus
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) iš­pla­tin­tas pra­ne­ši­mas, pa­va­din­tas „Mi­ni­me Ma­to mir­ties me­ti­nes: mi­nis­tro žo­dis“, ilius­truo­tas prie žiau­riai nu­žu­dy­to ber­niu­ko ka­po pa­lin­ku­sio mi­nis­tro Li­no Ku­ku­rai­čio nuo­trau­ka, su­lau­kė kri­ti­kos vie­šo­jo­je erd­vė­je.

Prieš metus Kėdainiuose įvyko tragedija – ligoninėje mirė, kaip įtariama, mamos ir jos sugyventinio namuose žiauriai sumuštas ketverių metų berniukas Matas. Apie vaikučio mirties metines ir pagerbtą jo atminimą socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis visuomenei nusprendė pranešti pasipiktinimo sulaukusiu būdu – pranešimu, iliustruotu nuotrauka, kurioje jis užfiksuotas pritūpęs prie berniuko kapo.

„Matukas – ne vienintelis vaikas, kuris žūva tragiškomis smurtinėmis aplinkybėmis, bet jis – šios baisios tragedijų virtinės simbolis. Daugiau tokių tragedijų nebegali būti!

Visi kaip vienas – nuo šeimos narių ir kaimynų, auklėtojų, pedagogų, socialinių darbuotojų ar gatvės praeivių, vietos ar nacionalinės valdžios atstovų iki tarpinstitucinio bendradarbiavimo aukščiausiu penkių ministerijų lygiu – turime būti absoliučiai apsisprendę prieš bet kokią smurto apraišką ir įsipareigoti, kad daugiau nė vienas vaikas nuo smurto nekentėtų ir nemirtų, – sakoma SADM interneto svetainėje paskelbtame pranešime, kurį pasirašo Linas. – Susitelkusi ir ypač sąmoninga bendruomenė, pagalba vieno kitam, ugdymas, maksimali pagalba šeimoms bei tikslus ir kompetentingas specialistų darbas – tai, ką šiandien darome, kad kiekvienas mūsų, patekęs į sunkumus ar krizę, turėtų į ką remtis“.

Į pranešimą savo feisbuko paskyroje sureagavo žurnalistas Andrius Tapinas. Jis kreipėsi į ministrą sakydamas, kad kaip tikintis žmogus jis turėtų gerai žinoti, kas yra fariziejus – veidmainis, šventeiva. „Jūs esate blogiausio plauko fariziejus. Nes nuvažiuoti pasifotografuoti prie vaiko kapo, tada sudėti bereikšmių žodžių, slepiančią institucijos bejėgiškumą ir neįgalumą, trydą, pavadinti tai „Ministro žodžiu“ ir įdėti tai viešai, kad galėtumėte pasipiarinti, koks esate jautrus, yra neįtikėtinas fariziejiškumas. Ką jūs per šituos metus nuveikėt, ką jūs padarėt?, – piktinosi A. Tapinas. – Ir cituoju jums, fariziejau-ministre, labai tinkamą ištrauką iš Evangelijos pagal Matą: „Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų kutus <..> Aklas fariziejau! Pirmiau išvalyk taurės ir dubens vidų, kad būtų švari ir išorė!“ (Mt. 23,5–26). Gėda, ministre. Gėda, Linai. Ir gėda SADM“.