Pasaulio politikos lyderės susitinka Vilniuje
Vil­niu­je, Sei­mo rū­muo­se, pra­si­dė­jo mo­te­rų po­li­ti­kos ly­de­rių fo­ru­mas, ku­ria­me da­ly­vau­ja per 300 vieš­nių iš 70 ša­lių. Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės glo­bo­ja­mas ren­gi­nys or­ga­ni­zuo­tas mi­nint Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį ir 100 me­tų ju­bi­lie­jų, kai mū­sų ša­lies mo­te­rys vie­nos pir­mų­jų Eu­ro­po­je iš­si­ko­vo­jo tei­sę bal­suo­ti.

Parlamento rūmuose šiomis dienomis gausu viešnių iš užsienio. Į aukščiausio lygio renginį atvykusios politikos lyderės diskutuoja viso pasaulio valstybių ateičiai svarbiais klausimais – kaip paskatinti lygiavertį moterų ir vyrų dalyvavimą globalioje ekonomikoje, aktyvesnį moterų įsitraukimą į politiką, kaip užtikrinti, kad modernios technologijos spartintų ne tik ekonominę, bet ir socialinę pažangą. Čia taip pat bus aptariamos svarbiausios tarptautinio saugumo, žmogaus teisių apsaugos, visuomenės sveikatos temos. Šių metų suvažiavimo šūkis – „Jau laikas: 100 priežasčių veikti!“

Moterų lyderių forumai rengiami kasmet. Pernai lapkritį jis vyko Islandijos sostinėje Reikjavike. Moterų pasaulio lyderių tarybai vadovaujanti D. Grybauskaitė tuomet pakvietė pasaulio lyderes atvykti į Vilnių. Vakarienę Valdovų rūmuose forumo dalyvėms vakar surengė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Šįryt pagrindinę renginio kalbą Seime sakys D. Grybauskaitė. Į susirinkusias lyderes vaizdo sveikinimais kreipsis Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas ir buvusi JAV valstybės sekretorė Hillary Clinton.

Galimybė pasireklamuoti

Seimo Moterų grupės pirmininkės ir Seimo narių delegacijos šiame forume narės liberalės Aušrinės Armonaitės teigimu, daugeliui atvykusių viešnių Lietuva – nepažįstama valstybė, todėl tai gera proga pasireklamuoti. „Tokio aukšto lygio renginys mūsų regione vyksta pirmą kartą“, – pažymėjo parlamentarė.

Prieš forumą surengtoje spaudos konferencijoje Lietuvos atstovės trumpai apžvelgė mūsų šalies moterų padėtį. Anot A. Armonaitės, pagal parlamentarių skaičių Lietuva pasaulyje atrodo vidutiniškai – tarp 190 valstybių esame 90 vietoje. Vaizdas Europos Sąjungos (ES) mastu geresnis, tačiau Estija ir Latvija mus lenkia. „Kaip atskleidžia įvairūs tyrimai, kuo daugiau moterų yra politikoje, tuo priimami įvairiapusiškesni ir labiau pamatuoti sprendimai. Jų dalyvavimas politikoje koreliuoja su socialinės atskirties mažėjimu, geresniu konfliktų sprendimu, aktyvesniu moterų įsitraukimų į darbo rinką“, – dėstė A. Armonaitė.

Seimo vicepirmininkės Irenos Šiaulienės teigimu, pasaulinės tendencijos rodo, kad tarp vyriausybių narių moterys sudaro 19,1 proc., parlamentarų – 30 proc., vyriausybių vadovų – 5,7 proc., valstybių vadovų-prezidentų – 7,1 procento. „Reikjaviko forume buvo akcentuota – jei šios tendencijos nesikeis, moterų ir vyrų teisės gali susilyginti tik po 50 metų“, – pabrėžė politikė. Jos manymu, moterims politikoje yra sunkiau negu vyrams.

Būtini pokyčiai

Parlamentarė Rasa Budbergytė priminė, kad dėl vyrų ir moterų užimtumo skirtumo ES per metus patiria 370 mlrd. eurų ekonominį nuostolį. Dėl mažesnių algų, trumpesnio būtinojo darbo stažo moterys gauna mažesnes socialines išmokas ir pensijas. Lietuvos gyventojoms mokamos 18 proc. mažesnės pensijos nei vyrams. „Turime sulaužyti vyrų mąstymo klišes. Šalyse, kuriose moterų teisės neužtikrintos, daug prastesnė ir pačių vyrų sveikata, jų psichologinė savijauta“, – tvirtino socialdemokratė.

Jai pritarė frakcijos kolegė Raminta Popovienė, akcentavusi neįgalių moterų problemas. Anot parlamentarės, tarp neįgaliųjų jos sudaro 54 proc., o darbą turi vos 1 procentas. „Neįgalios moterys diskriminuojamos dvigubai – ir dėl lyties, ir dėl neįgalumo. Joms kur kas sunkiau įsidarbinti negu neįgaliems vyrams“, – kalbėjo R. Popovienė.

„Valstietė“ Rūta Miliūtė tikino, kad politikės linkusios labiau bendradarbiauti, atkreipti dėmesį į gyvenimo kokybės gerinimą, moterų, šeimų poreikių problemas. „Sakoma, jei moterys dalyvauja derybose, tikėtina, jog pavyks pasiekti tvaresnių rezultatų“, – pažymėjo Seimo narė. Konservatorė Monika Navickienė aptarė moterų pasirinkimo galimybes. „Gaila, kad šiandien net Seime susiduriame su stereotipiniu mąstymu, ką turėtų daryti moterys, o ką – vyrai, kokios būtų tinkamos pareigos vieniems ir kitiems“, – sakė Seimo narė.

Svečių gausa

Į suvažiavimą atvyko delegacijos iš daugiau kaip 70 šalių, tarp jų – JAV, Prancūzijos, Vokietijos, Belgijos, Liuksemburgo, Švedijos, Lenkijos, Ukrainos, Turkijos, Naujosios Zelandijos, Panamos, Ekvadoro, Kenijos, Togo, Madagaskaro, Maroko, Kinijos, Serbijos, Afganistano, Irano, Pakistano ir kt. Pranešimus pristatys bemaž 50 aukšto rango pranešėjų. Tarp svečių – Kroatijos prezidentė Kolinda Grabar-Kitarovič, Maltos prezidentė Marie-Louise Coleiro Preca, Rumunijos premjerė Viorika Dančila, buvusi Latvijos prezidentė Vaira Vykė-Freiberga, buvusi Čilės prezidentė Michelle Bachelet, buvusi Naujosios Zelandijos premjerė Helen Clark, buvusi Ukrainos premjerė Julija Tymošenko.