Parūpo, ar buvęs pilkasis kardinolas Albinas Januška konsultuoja Naglį Puteikį
Hu­mo­ro lai­dų kū­rė­jas Ha­rol­das Mac­ke­vi­čius ir to­liau so­cia­li­nė­je erd­vė­je vie­šai už­da­vi­nė­ja klau­si­mus po­li­ti­kams. Po ai­bės klau­si­mų Ra­mū­nui Kar­baus­kiui, į ku­riuos da­bar at­sa­ky­mų ieš­ko ne tik pats po­li­ti­kas, bet ir Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja, šį­kart H. Mac­ke­vi­čius krei­pė­si į Sei­mo na­rį Nag­lį Pu­tei­kį. „Gal ga­lė­tu­mėt pa­tvir­tin­ti ar pa­neig­ti, kad Jums pa­ta­ri­nė­ja po­nas Al­bi­nas Ja­nuš­ka?“ – pa­klau­sė jis per „Fa­ce­book“. 

H. Mackevičius kartu paprašė pakomentuoti parlamentaro padėjėjos Rasos Kalinauskaitės, žurnalistės Rūtos Janutienės, politiko Kristupo Krivicko ir paties A. Januškos. Dar papildė, kad jam būtų įdomi ir žurnalistų Audriaus Bačiulio bei Tomo Dapkaus nuomonė.

N. Puteikio partijos kolega K. Krivickas pakomentavo: „Man nepatarinėja. O ar Nagliui patarinėja, nežinau. Jis man neatsiskaitinėja. Paklausėt – tai dabar turės atsakyti patarinėja ar nepatarinėja, ką patarinėja, jeigu patarinėja, ir kur patarinėja, jeigu ne Seime.“

„Haroldai Mackevičiau, jeigu tavo informacija teisinga ir Puteikis tikrai klauso Januškos patarimų, tai tuomet man aišku, kodėl svarstant LRT tyrimo komisiją jis taip į mostį Siaurusevičiui sužaidė ir kodėl Karbauskis taip staigiai ir oficialiai nuo Puteikio atsiribojo“, – atsiliepė A. Bačiulis.

O T. Dapkus reagavo taip: „Kiek pamenu, Albinas Januška, Petras Vaitiekūnas, Mečys Laurinkus, Kazimieras Motieka, Audrius Siaurusevičius buvo Centro partijos vienais kūrėjų. O jei „patarinėja“, tai jau neblogai sekasi, nes Centro partija perėjo 6 proc., o Puteikis pagal populiarumą (šiandien paskelbta) yra berods trečias.“

Galiausiai atsiliepė pats N. Puteikis. „A. Janušką gyvenime esu kelis kartus matęs, dar nuo Sąjūdžio laikų pažįsta. Mano patarėju nedirba“, – patikino.

Politikas tęsė: „Esu Lietuvos centro partijos pirmininkas, todėl rūpinuosi, kad skyriai steigtųsi, kodėl toks dėmesys? Širvintose taip pat reikia gi merei Ž. Pinskuvienei konkurencijos, ar Jūs prieš konkurenciją gerb. Audriau? Skyriaus pirmininku siūlomas teisingas žmogus – agronomas, atitinka šiuolaikines politines tradicijas.“

Pasak N. Puteikio, jį bando apkaltinti, kad jis prieš LRT. „Aš už LRT, už žurnalistu laisvę, komisijoje nedalyvauju, tad šiais klausimais kreipkitės į G. Landsbergį, L. Kaščiūną ir R. Karbauskį“, – parašė politikas.

„Pone Puteiki. Gal aš kažko nesuprantu, bet Haroldas klausia apie visiškai neseniai įvykusį jūsų ir pono Januškos susitikimą. O jūs neatsakote“, – prie užduoto klausimą diskusiją bandė grąžinti žurnalistas Šarūnas Černiauskas.

Dar kartą pakartotinai paklaustas, ar patarinėja A. Januška, N. Puteikis atsakė trumpai: „Ne, nepatarinėja.“

„Nu ar buvo sunku? Ar kepurė nukrito? Ačiū už atsakymą“, – tam kartui nurimo H. Mackevičius.

Tačiau naujame komentare humoro laidų kūrėjas vėl grįžo prie to klausimo. Parašė naują komentarą ir pažymėjo jį grotažyme #isscenariju („iš scenarijų“ – red.):

„Š. : Šioje nesibaigiančių klausimų epochoje atsirado ir vienas atsakymas. Kalbama, kad Nagliui Puteikiui patarinėja pilkasis kardinolas Albinas Januška. Jeigu patarinėja, tai labai sėkmingai – Puteikio populiarumas auga kaip bambukas – po dešimt centimetrų per parą.

M. : Mes turime teisę sužinoti, ar jį tikrai konsultuoja, ar Puteikis pats iš savęs bambukas. Ta prasme, taip greitai auga reitingų lentelėje.“

***

Komentaruose minimas A. Januška – Valdo Adamkaus prezidentavimo laikais viešoje erdvėje vadintas „pilkuoju kardinolu“, dėl tariamai didelės įtakos valstybės valdymui ir Vyriausybės sprendimas. A.Januška yra Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras, ilgametis diplomatas, ambasadorius, buvęs prezidento ir premjero patarėjas

Sausio 17 dieną pagal BNS/RAIT partijų reitingą ketvirtoje vietoje esanti N. Puteikio vadovaujama Centro partija peržengtų 5 proc. slenkstį.

Praėjusių metų lapkritį N. Puteikis žiniasklaidoje daugiausia dėmesio sulaukė dėl jo kaip Antikorupcijos komisijos nario pasisakymų apie tyrimą dėl Artūro Skardžiaus ir komentarų apie Liną Balsį, kai šis sulaukė įtarimų dėl girtumo Seime, rodo žiniasklaidos stebėsenos bendrovės „Mediaskopas“ duomenys, pranešė BNS.

Pernai prokuratūra prašė panaikinti N. Puteikio neliečiamybę, kad jis galėtų stoti prieš teismą dėl šmeižto privataus kaltinimo byloje. Tačiau Seimas atsisakė tai padaryti. Praėjusios kadencijos pabaigoje parlamentas jau nagrinėjo tokį prašymą, tačiau ir tuomet jį atmetė.

2016 metų gegužės mėnesį per neparlamentinės Lietuvos centro partijos suvažiavimą organizacijos Seimo narys Naglis Puteikis buvo išrinktas. Tada BNS jis sakė, kad šios partijos nariu tapo prieš savaitę.

Kaip rašė LŽ, N. Puteikis yra vienas iš pretendentų dalyvauti 2019 metų Lietuvos prezidento rinkimuose.