Panevėžyje sprogo automobilis
Pa­ne­vė­žy­je, Ber­žų g., spro­go au­to­mo­bi­lis. Du žmo­nės žu­vo, pra­ne­ša por­ta­las del­fi.lt.

"Volks­wa­gen" mar­kės leng­va­sis au­to­mo­bi­lis pri­klau­so "Pa­ne­vė­žio bu­tų ūkiui". Ša­lia mė­tė­si su­vi­ri­ni­mo įran­ga. Iš­dauž­ti gre­ti­mų pa­sta­tų lan­gai.