Palaiko Albanijos siekius tapti ES nare
An­tra­die­nį su Al­ba­ni­jos ko­le­ga su­si­ti­kęs Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius iš­reiš­kė par­amą Al­ba­ni­jos sie­kiui tap­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos na­re.

„Tikiu, kad jūsų pastangos ir ryžtas atneš teigiamų rezultatų. Lietuva remia Albaniją ES integracijos kelyje“, – ministerijos pranešime cituojamas L. Linkevičius.

Ministras taip pat dėkojo Albanijai už indėlį į Baltijos šalių saugumą – Albanijos karių kontingentas dalyvauja NATO Priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės Latvijoje veikloje.

Su Lietuvoje viešinčiu Albanijos užsienio reikalų ministru Ditmiru Bushati L. Linkevičius aptarė dvišalio bendradarbiavimo stiprinimo galimybes, situaciją Vakarų Balkanuose, aktualius regioninio saugumo ir bendradarbiavimo klausimus.

Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, Albanija nuo 2014 metų yra ES šalis kandidatė. 2016 metais Europos Komisija pareiškė esanti pasirengusi rekomenduoti pradėti stojimo derybas su sąlyga, kad šalis tinkamai įgyvendins prioritetines reformas: teisingumo sistemoje, ypač pakartotinai vertinant teisėjų ir prokurorų veiklą, taip pat viešojo administravimo, kovos su korupcija, organizuotu nusikalstamumu ir žmogaus teisių apsaugos srityse. Albanija tikisi dar šiais metais, sulaukusi reformų įgyvendinimo įvertinimo, būti pakviesta pradėti derybas dėl narystės ES.

Antradienį Europos Komisija skelbia strategiją dėl Vakarų Balkanų šalių narystės ES perspektyvos, kuria siekiama, kad visos Vakarų Balkanų šalys, besilaikančios ES vertybių ir įgyvendinančios esmines reformas, ateityje taptų ES narėmis bei siūloma ES labiau paremti šių šalių transformacijos procesus.