Pagerbiamas žuvusių laisvės gynėjų atminimas
Spa­lio 31 d. kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Vy­tau­tas Umb­ra­sas ir Lie­tu­vos Sau­su­mos pa­jė­gų va­das bri­ga­dos ge­ne­ro­las Val­de­ma­ras Rup­šys pa­dė­jo gė­lių prie Lais­vės gy­nė­jų me­mo­ria­lo (Pie­tos) ir prie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­rių ka­pų me­mo­ria­lo žu­vu­siems už Tė­vy­nę An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se.

Taip pat dalyvavo Mirusiųjų pagerbimo ceremonijoje Rasų kapinėse – padėjo gėlių prie Lietuvos nepriklausomybės akto signataro, tautos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus, Nežinomo kareivio, lietuviu tautos dailininko bei kompozitoriaus M. K. Čiurliono kapų bei prie paminklo ir kenotafo žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Gėlės buvo padėtos ir Vilniaus Panerių memoriale prie Vietinės rinktinės karių kapo.

Kasmet Vėlinių išvakarėse visų Lietuvos kariuomenės įgulų kariai, kariūnai, kariai savanoriai kartu su Lietuvos šaulių sąjungos nariais lanko ir tvarko įvairiose šalies vietose palaidotų rezistencijos, Nepriklausomybės kovų dalyvių, vadų, Lietuvos generolų, partizanų, tarpukarį žuvusių Lietuvos lakūnų, Anapilin išėjusių tarnybos draugų kapus ir tautine juostele apjuosia žuvusių karių antkapinius paminklus ir kryžius, uždega žvakutes. Lietuvos generolų antkapiai aprišami Lietuvos kariuomenės vado juosta.

Iš viso aplankoma apie 1,5 šimto karių kapaviečių ir daugiau nei 2,2 tūkst. karių amžinojo poilsio ar įamžinimo vietų visoje Lietuvoje.

Šiemet, jau trečią kartą Vilniaus Vingio parke bus organizuojamas bėgimas „In Memoriam“, skirtas atminti ir pagerbti 2017 m. mirusius karius. Bėgimo metu suaukotos lėšos bus skirtos mirusių karių šeimoms paremti.

Šiais metais bėgimu mirusius karius taip pat pagerbs ir užsienyje tarnaujantys kariai ir jų šeimos nariai. Bėgimas „In Memoriam“ taip pat vyks Briuselyje (Belgija), Čikagoje (JAV) ir Estijos mieste Tartu.