Opozicija prašo prezidentės vetuoti pataisas dėl žemės pirkimo
Par­la­men­ti­nė opo­zi­ci­ja ra­gi­na pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę ve­tuo­ti Sei­me pri­im­tas pa­tai­sas, ku­rio­mis su­siau­rin­tas su­si­ju­siais lai­ko­mų fi­zi­nių as­me­nų ra­tas per­kant že­mės ūkio pa­skir­ties že­mę.

Pasak kreipimosi į prezidentę iniciatoriaus konservatoriaus Mykolo Majausko, surinkta daugiau kaip 30 parlamentarų parašų.

„Susijusiais asmenimis nebus laikomi pilnamečiai vaikai, todėl bus sukurta prielaida apeidinėti žemės limitus naudojantis sūnumis ar dukromis, kurie visiškai nesusiję su žemės ūkiu, jiems užrašant savo žemės perviršį. Toks sprendimas sukuria išskirtinai siaurą ir patogų susijusių asmenų apibrėžimą būtent žemės ūkio paskirties žemės įsigijimui“, – tvirtino M. Majauskas.

Pasak jo, dabar 3 proc. stambių ūkininkų valdo 46,6 proc. dirbamos žemės.

Parlamentarai ketvirtadienį priėmė Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pataisą, kuria grąžino nuo 2014-ųjų gegužės iki šių metų sausio galiojusią tvarką, kad perkant dirbamą žemę susijusiais asmenimis būtų laikomi tik sutuoktiniai bei tėvai ir jų nepilnamečiai vaikai. Jiems ir būtų taikomi apribojimai, o ne ir sutuoktinių tėvams, kaip yra dabar. Pilnamečiai vaikai susijusiais nelaikomi.

Pagal 2014-aisiais priimtą vadinamąjį saugiklių įstatymą, gyventojas ar su juo susiję asmenys Lietuvoje gali įsigyti tiek dirbamos žemės, kad bendras jiems priklausantis plotas nebūtų didesnis kaip 500 hektarų. Šis ribojimas netaikomas, jeigu žemė įsigyjama gyvulininkystei plėtoti.

Portalas 15min.lt rašė, kad „valstiečių“ lyderiui Ramūnui Karbauskiui priklausantis „Agrokoncernas“ naudojasi politiko sūnų, sesers, brolio, tėvo valdoma žeme ir galbūt nepaiso tvarkos, kad vienas fizinis arba juridinis asmuo gali valdyti ne daugiau kaip 500 hektarų.