OLAF tirs „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektą, sako „valstiečiai“
Eu­ro­pos ko­vos su su­kčia­vi­mu tar­ny­ba (OLAF) tirs, ar vie­šo­sios įstai­gos „Pir­mo­ji ka­va“ ir pro­diu­se­ri­nės kom­pa­ni­jos „TV Play“ su­da­ry­da­mos san­do­rius dėl lai­dos „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai“ kū­ri­mo lai­ko­si Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fi­nan­sa­vi­mo tai­syk­lių, pra­ne­šė Sei­mo Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja.

Anot „valstiečių“ frakcijos pranešimo, apie tai tarnyba informavo valdančiųjų „valstiečių“ frakcijos seniūną Ramūną Karbauskį, kuris į OLAF dėl galimai neskaidriai panaudotos ES paramos kreipėsi vasario pabaigoje.

Tuomet R. Karbauskis teigė, kad kreiptis į OLAF jį paskatino žiniasklaidos paviešinti faktai, kad „Pirmoji kava“ gauna ES lėšų per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT) laidai rengti, tam skelbia viešuosius pirkimus, o juos laimi vienintelė šių pirkimų dalyvė „TV Play“.

OLAF tiria ES biudžetui kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir sunkių pažeidimų ES institucijose atvejus ir formuoja kovos su sukčiavimu politiką.

Dėl viešosios įstaigos „Pirmoji kava“ vykdytų viešųjų pirkimų – projekto „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, transliuojamo per LRT, į Generalinę prokuratūrą prieš dvi savaites kreipėsi ir Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT). VPT pažymi, kad kilo įtarimas dėl ES finansuojamų projektų skaidrumo bei siekio galbūt neteisėtai pasinaudoti ES parama.

Projektą „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ vykdančios bendrovės „TV Play“, persivadinusios į „Nord Play“ vadovas Laurynas Šeškus anksčiau BNS sakė neįžvelgiantis logikos VPT veiksmuose bei sieja tai su galimu politikų spaudimu. Jis sako norintis, kad situaciją „ištirtų visi, kas tik gali, ir greičiau baigtų šią istoriją“.