Oficiali statistika: rekordus muša ir emigracija, ir imigracija
Šie­met iki lap­kri­čio iš Lie­tu­vos emig­ra­vo dau­giau gy­ven­to­jų, nei per­nai per vi­sus me­tus, ta­čiau re­kor­di­nes aukš­tu­mas pa­sie­kė ir im­ig­ran­tų skai­čius, ro­do Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­nys.

Šių metų sausio-spalio mėnesiais iš Lietuvos emigravo 50 888 gyventojai, iš jų per 96 proc. yra Lietuvos piliečiai. Pernai per visus metus Lietuvą paliko 50 333 gyventojai.

Imigracija taip pat jau viršijo pernykščius rodiklius: per dešimt mėnesių į Lietuvą atvyko 23 516 asmenų, kai per visus 2016-uosius Lietuva sulaukė 20 162 imigrantų. Šiemet sausį-spalį grįžusių Lietuvos piliečių skaičius išaugo beveik tūkstančiu: atvyko 15 110 lietuviai, kai pernai per visus metus – 14 207.

Pamažu didėja į Lietuvą atvykstančių užsieniečių dalis: pernai jie sudarė 30, per dešimt šių metų mėnesių – 36 procentus.