NŽT vadovu išrinktas Laimonas Čiakas
Iš­rink­tas nau­jas Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos va­do­vas. Juo po as­mens pa­ti­ki­mu­mo pa­ti­kri­ni­mo pre­ten­duo­ja tap­ti Lai­mo­nas Čia­kas.

Norą dalyvauti konkurse Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktoriaus pareigoms užimti pareiškė 13 pretendentų, paskutiniame etape dalyvavo 9 asmenys.

Į konkurso komisiją, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, buvo įtrauktas Ministro Pirmininko įgaliotas atstovas bei Valstybės tarnybos departamento deleguotas narys, taip pat – Žemės ūkio ministerijos atstovai. Stebėtojų teisėmis renkant naująjį NŽT vadovą dalyvavo ir 3 visuomeninių organizacijų patikėtiniai.

Konkursą laimėjęs asmuo pareigas galės eiti, kai jo patikimumą patikrins Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Daugiau nei metus NŽT vadovavęs Danielius Kuprys iš pareigų atleistas rugpjūtį, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai nusprendus, kad D. Kupriui nuolat kyla interesų konfliktas, nuomojantis žemės sklypus 13-oje iš 50 NŽT padalinių prižiūrimų teritorijų.

Atsikratys šleifo

„Svarbiausias dalykas yra stabilizuoti ir suteikti institucijos darbui pastovumą ir vykdyti numatytus tikslus: nuosavybės teisės į žemės atstatymo procesą, žemės paskirties reikalų sutvarkymas, žemės santykių proceso planavimas. Aišku, yra tas momentas – institucijos reputacijos stiprinimas. Pastaruoju metu institucija nukentėjo nuo įvairiausių neigiamų įvykių ir bus bandymas atsikratyti viso to šleifo, kad Nacionalinė žemės tarnyba būtų moderni, progresyvi ir visų gerbiama institucija“, – BNS teigė L. Čiakas.

Jis teigė kol kas negalintis kalbėti apie įstaigos pertvarką.

„Kiek žinau, centrinis aparatas jau yra reorganizuotas, o daugiau kol kas per anksti kalbėti. Reikia susipažinti su funkcijomis, kas ką daro, kokie laukia iššūkiai, kokių pajėgumų reikia, tad kol kas nenorėčiau plėstis“, – kalbėjo būsimasis NŽT vadovas.